Activitatea comunistului în ilegalitate Adolf Drücker

Adolf Drücker s-a născut la data de 1 septembrie 1910, în localitatea Lemberg, Polonia, într-o familie de evrei. Membru al Partidului Comunist în ilegalitate. În perioada 1935-1938, domiciliat în Reșița, a colectat bunuri pentru a fi trimise în Spania, aflată în război civil, activitate pe care a continuat-o și între 1941-1944, pe când domicilia în Focșani.

Cazier: arestat, fără să fie judecat, detenție la Deva, Sibiu, Timișoara; internat în lagărele Oravița, Brașov, Focșani. După 1944 a fost membru în conducerea U.D.R. (Uzinele și Domeniile Reșița) mai apoi director la Uzina „Victoria” Călan. (Referință bibliografică: ANIC, fond 95, dosar 122296, f. 85).

În anul 1964 avea să cunoască prima recunoaștere din partea unor înalți oficiali prin decorarea cu Ordinul „Steaua Republicii Populare Române”, clasa a IV-a, de către Consiliului de Stat al R.P.R., condus de Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La trei ani de când a fost decorat cu „Steaua Republicii Populare Române”, clasa a IV-a, în anul 1967, prin decretul nr. 1132/1967 privind conferirea unor ordine și medalii, Consiliului de Stat, condus de această dată de Nicolae Ceaușescu, conferea „pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii” ordinul Apărarea Patriei, clasa a III-a unor serii de personalități din toate structurile statului, printre aceștia numărându-se și fostul director al uzinei din Călan.

Citește și Fost deputat de Hunedoara și acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului, „susținut cu însuflețire” de furnaliștii din Călan

Alți trei ani mai târziu avea să cunoască aprecierea fostului președinte al statului, Nicolae Ceaușescu, care îi înmânează personal titlul de Erou al muncii Socialiste.

Din Decretul nr. 454/1970 privind conferirea titlului de Erou al Muncii Socialiste reiese: „Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea uzinei „Victoria” – Călan, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: Articol unic. Pentru merite deosebite în întreaga activitate desfăşurată în anii construcţiei socialiste a ţării şi pentru contribuţia personală adusă la dezvoltarea uzinei „Victoria” – Călan şi la realizarea an de an, a sarcinilor de plan, la diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor, se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste şi medalia de aur Secera şi Ciocanul tovarăşului Adolf M. Drucker, directorul uzinei „Victoria” Călan.”

Activitatea comunistului în ilegalitate Adolf Drücker
Delegația județului Hunedoara participantă la lucrările Congresului al X-lea al P.C.R. din august 1969.(6-12 august 1969). În imagine se observă și fostul director al Uzinei din Călan, Adolf Drucker, prezent la numeroase lucrări de acest gen.
Activitatea comunistului în ilegalitate Adolf Drücker
Călan, 1958 – Incinta Uzinei „Victoria” Călan. Miting de solidaritate cu poporul chinez în conflictul cu SUA. În imagine poate fi recunoscut directorul Adolf Drücker..