AFCN informează operatorii culturali că pe 1 martie va fi posibilă demararea înscrierii proiectelor pentru sesiunea II/2021

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) informează operatorii culturali că pe 1 martie se va deschide aplicația și va fi posibilă demararea înscrierii proiectelor pentru sesiunea II/2021.

Întrunit pe 8 februarie, consiliul AFCN a definit cadrul de desfășurare, stabilind ariile, prioritățile și plafoanele de finanțare pentru fiecare arie. Aceste informații vor fi comunicate în data de 1 martie pentru a oferi celor interesați posibilitatea de a-și configura din timp ofertele culturale.

Sesiunea de finanțare nu va începe decât după ce va fi promulgată legea bugetului. Doar atunci vom putea fi în măsură să anunțăm bugetul alocat și calendarul de derulare al sesiunii.

„Împreună cu colegii din Consiliu am revizuit prioritățile și ariile de finanțare și am făcut o schită de buget pentru ca echipa AFCN să poată anunța informațiile necesare deîndată ce se confirmă disponibilitățile bugetare. Consiliul a decis introducerea în această sesiune a programelor multianuale, care au lipsit în sesiunea anterioară și care se vor putea desfășura pe 24 de luni” a precizat Horea Avram, președintele consiliului.

Citește și Proiecte culturale din programul Timișoara – Capitală Europeană, finanțate de Ministerul Culturii, vor fi gestionate prin AFCN

„Ca răspuns la propunerile formulate de operatorii culturali, de evaluatori și de membrii Consiliului, Ministrul Culturii a emis ordinul nr. 3461 din 10 decembrie 2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011. Acest ordin introduce o serie de modificări în procedura de selecție a proiectelor, printre care aș dori să menționez reducerea la 10 puncte a diferenței acceptate între punctajele acordate de cei trei evaluatori” a mai adăugat Horea Avram.

Puteți consulta versiunea actualizată a normelor pe pagina de Internet a AFCN la secțiunea Legislație.

Întrucât AFCN nu aplică în procedura de finanțare o schemă de minimis sau de ajutor de stat nu sunt eligibile pentru finanțarea nerambursabilă din Fondul Cultural Național proiectele co-finanțate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat.

Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online începând cu 1 martie ora 10:00. Termenul limită pentru înscrierea proiectelor și programelor culturale va fi comunicat odată cu anunțarea bugetului și a calendarului de finanțare.