Alboiu Gheorghe

Alboiu Gheorghe s-a născut pe 27 septembrie 1934, în comuna Slobozia, județul Argeș și a decedat în 1993, Râmnicu Vâlcea. Membru supleant al C.C. al P.C.R. (28 noiembrie 1974-23 noiembrie 1979). Studii: Școala Medie Tehnică din Pitești (1948-1952); Facultatea de Industria Lemnului, Institutul Politehnic Brașov, curs fără frecvență; Universitatea Serală de Marxism-Leninism. Profesia de bază: inginer industria lemnului.

Activitate și funcții

Tehnician (1952-1954) și șef al Serviciului pentru organizarea muncii (1954-1964) la Combinatul de Industrializarea Lemnului din Râmnicu Vâlcea; membru de partid din 1956; secretar al Comitetului orășenesc de partid și membru supleant al biroului Comitetului orășenesc de partid Râmnicu Vâlcea (din 1964-1966); șef al Sectorului de coordonare și asistență tehnică din cadrul Comisiei economice la Comitetul județean de partid Vâlcea (din 1968); director general al Combinatului de Exploatarea și Industrializarea Lemnului Râmnicu Vâlcea (din 1969); membru al biroului Comitetului județean de partid Vâlcea (din ianuarie 1973); director al întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Râmnicu Vâlcea (din mart. 1973); prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Vâlcea (1973-1977); adjunct al șefului Comisiei economice, de pregătire profesională și autoconducere muncitorească la Consiliul Central al U.G.S.R. (până la 11 apr. 1983); prim-secretar al Comitetului municipal de partid Râmnicu Vâlcea (din 11 apr. 1983).

Bibliografie: Florica Dobre (coordonator): Consiliul Național pentru Studiere Arhivelor Securității. Membrii C.C. al P.C.R. 1945–1989. Dicționar. Editura Enciclopedică, București 2004.

INDICE – Membrii C.C. al P.C.R.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.