Alboiu Gheorghe

Alboiu Gheorghe (n. 27 septembrie 1934, com. Slobozia, jud. Argeș; d. 1993, Râmnicu Vâlcea) a fost un inginer român în industria lemnului și membru supleant al Comitetului Central al Partidului Comunist Român între 28 noiembrie 1974 și 23 noiembrie 1979.

Gheorghe Alboiu a urmat Școala Medie Tehnică din Pitești (1948-1952) și Facultatea de Industria Lemnului la Institutul Politehnic Brașov, curs fără frecvență. De asemenea, a studiat la Universitatea Serală de Marxism-Leninism.

În cariera sa profesională, Alboiu a ocupat funcția de tehnician (1952-1954) și șef al Serviciului pentru organizarea muncii (1954-1964) la Combinatul de Industrializarea Lemnului din Râmnicu Vâlcea. A devenit membru de partid în 1956 și a avut diverse funcții politice, precum secretar al Comitetului orășenesc de partid și membru supleant al biroului Comitetului orășenesc de partid Râmnicu Vâlcea (1964-1966).

Gheorghe Alboiu a fost șef al Sectorului de coordonare și asistență tehnică în cadrul Comisiei economice la Comitetul județean de partid Vâlcea (din 1968). A ocupat poziția de director general al Combinatului de Exploatarea și Industrializarea Lemnului Râmnicu Vâlcea (din 1969) și a fost membru al biroului Comitetului județean de partid Vâlcea (din ianuarie 1973).

Alboiu Gheoghe a fost director al Întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Râmnicu Vâlcea (din martie 1973) și prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Vâlcea (din iulie 1973 până în 1977). A ocupat, de asemenea, funcția de adjunct al șefului Comisiei economice, de pregătire profesională și autoconducere muncitorească la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România (până la 11 aprilie 1983). Gheorghe Alboiu a fost numit prim-secretar al Comitetului municipal de partid Râmnicu Vâlcea în 11 aprilie 1983.

INDICE – Membrii C.C. al P.C.R.