Angajații Bibliotecii Metropolitane vor protesta pentru actualizarea salariilor

Sindicatul Liber al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, afiliat la Blocul Naţional Sindical, se alătură protestului iniţiat de Sindicatul Bibliotecii Naţionale şi Sindicatul Bibliotecii Academiei Române, ambele afiliate BNS, care va avea loc marţi, 19 decembrie, între orele 12.00 şi 14.00, în faţa Ministerului Culturii.

Angajaţii Bibliotecii Metropolitane solicită: păstrarea calităţii vieţii prin aducerea la zi a valorii indemnizaţiei de hrană, nemodificată de 5 ani, în condiţiile scumpirii tuturor elementelor care influenţează nivelul de trai (alimente, energie electrică, carburanţi, servicii); calcularea sporului pentru condiţii vătămătoare ca procent din salariul actual, ţinând seama că şi acesta este plafonat la nivelul anului 2019; actualizarea salariilor conform Legii-cadru nr. 153/2017, care la art 12 alin (2) prevede că  „începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare”. 

De asemenea, ei cer „respectarea principiului nediscriminării care stă la baza sistemului de salarizare reglementat prin Legea-cadru nr 153/2017, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi a instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie; ne referim la faptul că bibliotecarii din bibliotecile unităţilor de învăţământ preuniversitar au beneficiat de creşteri substanţiale ale salariilor de bază, prin aplicarea începând cu luna iunie 2023 a OUG 57/2023; dar şi respectarea principiului egalităţii care stă la baza sistemului de salarizare reglementat prin Legea-cadru nr 153/2017, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală”.

Angajaţii Bibliotecii precizează, în comunicat, că impactul financiar este unul nesemnificativ raportându-se la un număr de aproximativ 145 de angajaţi ai Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.

Citește și Petiții și interpelări parlamentare privind modernizarea site-ului digibuc.ro