Asociaţia Română de Cercetare în Educaţie propune o nouă calificare la nivel universitar

Asociaţia Română de Cercetare în Educaţie (ARCE) consideră necesară introducerea unei noi calificări de nivel universitar, cea de profesor pentru educaţia timpurie, şi evidenţiază, în contextul dezbaterilor generate de noile proiecte ale legilor educaţiei, că echitatea în sistemul naţional de educaţie poate fi asigurată doar de absolvenţi cu acelaşi nivel educaţional.

„Cariera didactică şi, implicit, calificarea pentru aceasta, indiferent de nivelul educaţional la care este practicată, impune absolvirea unui program de studii de nivel universitar. (…) Începând cu educaţia timpurie şi terminând cu învăţământul superior, responsabilitatea profesorilor este una imensă, cerinţele şi exigenţele sunt tot mai complexe şi, pentru a putea face faţă cu succes tuturor acestor provocări, este nevoie de un nivel cât mai înalt de educaţie şi formare. Echitatea în sistemul naţional de educaţie nu poate fi asigurată dacă una şi aceeaşi profesie este practicată de absolvenţi cu niveluri educaţionale diferite şi, deci, cu statut şi drepturi diferite”, se arată într-un comunicat al ARCE.

Asociaţia atrage atenţia că, „având în vedere importanţa achiziţiilor în învăţare şi dezvoltare din copilăria timpurie şi intenţiile autorităţilor de a consolida instituţiile de educaţie pentru intervalul de vârstă 0-3 ani, introducerea unei noi calificări de nivel universitar (licenţă) în educaţie timpurie, însoţită de ocupaţia profesor pentru educaţia timpurie este absolut necesară”.

„Acest nou program de licenţă, cu standarde deja aprobate la nivelul ARACIS, poate oferi absolvenţilor deschidere către profesia didactică pentru nivelurile ante-preşcolar şi preşcolar, fiind complementar şi simetric cu actuala licenţă în Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, care oferă calificarea pentru nivelurile preşcolar şi primar”, se menţionează în comunicat.

Citește și Universitatea Ovidius va fi digitalizată printr-un proiect de peste 28 milioane de lei

Potrivit aceleiaşi surse, „ştiinţele educaţiei / pedagogia, alături de didactica domeniilor şi de pregătirea ştiinţifică în diverse discipline, sunt esenţiale, atât pentru formarea iniţială, cât şi pentru formarea continuă a profesorilor”.

„Formarea continuă şi promovarea în cariera didactică (gradele didactice) sunt procese care nu îşi pot îndeplini funcţiile fără prezenţa explicită a pedagogiei în structura programelor de învăţare continuă şi a examenelor de promovare în profesie. Expertiza în ştiinţele educaţiei / pedagogiei se regăseşte în instituţiile de învăţământ superior care au programe de studiu în acest domeniu (inclusiv programele de formare a profesorilor)”, se mai arată în comunicat.

ARCE invită decidenţii şi pe cei implicaţi în definitivarea celor două proiecte ale legilor educaţiei „să îşi întemeieze opţiunile pe dovezi ştiinţifice, pe evidenţe clare, în beneficiul bunei funcţionări a sistemului, dar mai ales în beneficiul creşterii calităţii învăţării în instituţiile de învăţământ din România”.

Asociaţia Română de Cercetare în Educaţie (ARCE), organizaţie profesional-ştiinţifică afiliată European Educational Research Association. (EERA), reuneşte profesori şi cercetători în domeniul ştiinţelor educaţiei din întreaga ţară. Misiunea sa este de a sprijini şi creşte rolul şi statutul cercetării educaţionale în mediul academic românesc şi de a contribui la fundamentarea pe evidenţe a politicilor şi practicilor educaţionale din România.