Bățalar, județul Hunedoara: Potir în valoare de 2800 lei, donat de loan Guga lui Ianăş în memoria unicei lor fiice (1941)

Satul Bățalar, județul Hunedoara, cu numeroși afiliați în Oastea Domnului, s-a dovedit puternic implicat în viața Biserici la începutul și mijlocului XX. Biserica a beneficiat cu mai multe ocazii de donații în bani sau obiecte, aceeași enoriași, alături de creștinii din celelalte sate de pe Valea Streiului, au contribuit financiar la rezidirea Seminarului „Andreian” din Sibiu.

Scrisoare de mulțumire a preotului Romul Ciocan – 1941

Subsemnatul, preot, în numele credincioșilor din parohia Bățalar, cu filia Bretea-română, protopo­piatul Hațeg, aduc mulțumiri bunilor creștini din parohia maternă: loan Guga lui Ianăş şi soția Nica născ. Murar, care au donat pe seama sfintei biserici un potir în valoare de 2800 lei, în memoria unicei lor fiice Nica; apoi femeilor din reuniune, care eu cumpărat pe seama sfintei biserici un disc, steaua şi lingurița, în valoare de 1290 lei; asemenea văduvei llca Micu n. Maier, din filia Bretea-română, care a do­nat în memoria neuitaților săi, soț şi părinți, Triodul şi Penticostarul, discul şi steaua, în preț de 3000 lei. — Pr. Romul Ciocan.

Anterior, în 1935, același preot aducea mulțumiri mai multor familii din localitate pentru aportul lor la achiziționarea unor obiecte: Evanghelie cu litere latine sau un potir de argint. De asemenea s-a donat bisericii un sfeșnic cu trei brațe.

Scrisoare de mulțumire a preotului Romul Ciocan – 1935

„Subsemnatul preot din parohia Băţălar, cu filia Bretea-română prot. Hațeg, în numele consiliului parohial din filia Bretea-română, aduc profunde mulțumiri credincioșilor: loan Coposesc, Nandra Coposesc, Ieronim Coposesc, Emeric Cacuci şi Lazăr Oanci, care au cumpărat pe seama bisericii o Evanghelie cu litere latine, în preţ de 650 Lei; P. C. protopop din Hațeg, I. Ciocan şi familia, care au do­nat bisericii un sfeșnic cu trei brațe, nota­rului Silviu Ionașcu şi familia care au con­tribuit cu suma de 1000 Lei, şi credincioșilor Simon Danci, Solomon Armie şi Lidia Pețca cu câte 100 Lei, pentru cumpărarea unei cruci de argint pe seama bisericii, în preț de 1350 Lei; iar consiliul parohial a votat din banii bisericii 1500 Lei, cu care s-a cumpărat un potir de argint.

În special aduc mulțumiri celor 45 membre ale Reu­niunii de femei, sub conducerea președintei soție de preot Aurelia Ciocan, reuniune ce s-a constituit în anul trecut şi care din cotizații lunare şi din contribuții benevole din partea membrelor a dat pentru înfrumusețarea bisericii diferite obiecte în preț de 800 Lei; în anul acesta de sfintele sărbă­tori ale învierii Domnului au făcut un rând de frumoase odăjdii în preț de 4600 Lei. Pr. Romul Ciocan.”