Bățălar, printre cele mai implicate localități hunedorene în viața Bisericii, secolul XX

Satul Bățălar, așezat pe cursul inferior al Streiului (pe malul drept), cu o lungă și bogată istorie, este atestat documentar la 1453 ca ,,Rachaler’’(Bachaler) în dependența cetății Deva. La 1458 este amintit ca aparținând de districtul Hațegului, în stăpânirea familiei nobiliare din Bretea. Numeroși intelectuali: preoți, învățători, profesori, artiști și promotori culturali își au originea în micul sat hunedorean, printre care și familia Ciocan, familie implicată în viața culturală a satelor din Țara Hațegului.

În 1935, preotul Romul Ciocan aducea mulțumiri mai multor familii din localitate pentru aportul lor la achiziționarea unor obiecte: Evanghelie cu litere latine sau un potir de argint. De asemenea s-a donat bisericii un sfeșnic cu trei brațe.

Scrisoare de mulțumire a preotului Romul Ciocan

„Subsemnatul preot din parohia Băţălar, cu filia Bretea-română prot. Hațeg, în numele consiliului parohial din filia Bretea-română, aduc profunde mulțumiri credincioșilor: loan Coposesc, Nandra Coposesc, Ieronim Coposesc, Emeric Cacuci şi Lazăr Oanci, care au cumpărat pe seama bisericii o Evanghelie cu litere latine, în preţ de 650 Lei; P. C. protopop din Hațeg, I. Ciocan şi familia, care au do­nat bisericii un sfeșnic cu trei brațe, nota­rului Silviu Ionașcu şi familia care au con­tribuit cu suma de 1000 Lei, şi credincioșilor Simon Danci, Solomon Armie şi Lidia Pețca cu câte 100 Lei, pentru cumpărarea unei cruci de argint pe seama bisericii, în preț de 1350 Lei; iar consiliul parohial a votat din banii bisericii 1500 Lei, cu care s-a cumpărat un potir de argint.

Citește și Hunedoreanul Ieronim Guga, camarad de armă cu Rainer Maria Rilke și Franyo Zoltan

În special aduc mulțumiri celor 45 membre ale Reu­niunii de femei, sub conducerea președintei soție de preot Aurelia Ciocan, reuniune ce s-a constituit în anul trecut şi care din cotizații lunare şi din contribuții benevole din partea membrelor a dat pentru înfrumusețarea bisericii diferite obiecte în preț de 800 Lei; în anul acesta de sfintele sărbă­tori ale învierii Domnului au făcut un rând de frumoase odăjdii în preț de 4600 Lei. Pr. Romul Ciocan.”

Alte personalități locale, implicate în viața satului au mai fost și Nicolae Ciocan, notarul Ioan Grecu, comandantul Gărzii Naționale din Bățălar, Ieronim Guga, președintele Consiliului Național Român din sat, Ieronim Ciocan ș.a.

Mai târziu, începând din decembrie 1943, preot în parohia Vâlcelele Rele, din apropiere de Bățalar, a fost Silviu Guga, fiu al satului Bățălar și tatăl scriitorului cu același nume: Silviu Guga.