BCU „Carol I” a participat la licitația Magia Cuvântului – Eliade, Cioran, Blaga, Noica și Goga

La inițiativa Directorului General conf. univ. dr. Mireille Rădoi, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a fost una dintre instituțiile culturale bucureștene prezente la evenimentul Magia Cuvântului – Eliade, Cioran, Blaga, Noica și Goga, organizat de Casa de Licitații Historic în data de 16 Martie 2022. Scoaterea la licitație a unor documente aparținând unor personalități-pilon ai culturii naționale din secolul XXI, recunoscute ca atare și în plan internațional, a reprezentat un prilej de readucere în discuție a unora dintre cele mai temeinice repere culturale autohtone.

Selecția documentelor pentru care BCU „Carol I” și-a propus să liciteze a avut ca punct de plecare, în afara prestigiului autorilor, și alte criterii menite să aducă noi și fundamentate argumente opțiunii. S-a urmărit ca, prin conținut sau semnatari, să existe o legătură atât cu istoria Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ, urmașa legală a Fundației Universitare „Carol I”, cât și cu personalități care au marcat în mod favorabil evoluția acestui așezământ cultural.

Pornind de la aceste considerente, BCU „Carol I” a ales să liciteze pentru trei documente: permisul de intrare la Fundația Universitară „Carol Iˮ al studentului în anul I al Facultății de Filosofie și Litere București, Mircea Eliade, cu semnătura olografă a acestuia și ex-librisul ștampilă al Directorului de atunci al Fundațiunii Universitare „Carol Iˮ, Alexandru-Tzigara Samurcaș; scrisoarea olografă, cu cerneală neagră, semnată de profesorul Constantin Rădulescu-Motru, personalitate emblematică a culturii naționale, fost bibliotecar al Fundației Universitare „Carol Iˮ, interesat, în acest caz, așa cum reiese din document de soarta tânărului Mircea Eliade, aflat în India și confruntat cu situație materială precară, precum și pentru scrisoarea purtând semnătura mai tânărului Ovidiu Drimba, viitorul istoric literar, comparatist și traducător, în vârstă atunci de 17 ani, avându-l ca destinatar pe Mircea Eliade, aflat la maturitatea creatoare.

Citește și 35 de arhive și biblioteci digitale populare în România

Licitația pentru un număr de documente bibliofile, organizate în 240 de loturi, începută la ora 18.30, s-a consumat pe parcursul celor câtorva ore, prin evidențierea fiecărei piese din punct de vedere a criteriilor bibliofile, ca un eveniment cultural în sine. Având o concurență serioasă, prin prezența la eveniment fie a bibliofililor particulari, fie a altor instituții culturale, Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” i-a fost adjudecat lotul 165, care conținea scrisoarea manuscrisă a lui Ovidiu Drimba adresată lui Mircea Eliade.

Fiind un document olograf, purtând semnătura unui reprezentant de seamă al culturii române și adresat altei personalități culturale, recunoscute ca atare pe plan național și internațional, această scrisoare îmbogățește colecția de manuscrise a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, întregind, în același timp, bogatul fond de documente donate de Ovidiu Drimba, constituit din întreaga bibliotecă şi arhivă personală – aproximativ 7000 de volume – care sunt puse la dispoziția utilizatorilor noștri.

Scrisoarea a fost redactată cu cerneală verde, recto-verso pe două file, fiind semnată la final. Se păstrează alături de plicul original în care a fost expediată. Conform ștampilei poștei, scrisoarea poate fi datată 1937.Textul scrisorii a fost reprodus în volumul I al lucrării „Mircea Eliade și corespondenții săi” editat de Mircea Handoca între paginile 265-266.