Biblioteca digitală Info Cultural

Revistă de literatură şi artă. Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Director: loan Barb; Senior editor: Silviu Guga; Secretar de redacție;  Blogger: Daniel Lăcătuș. Colaboratori permanenți: Cornel Ungureanu Radu Ciobanu Felix Nicolau, loan Radu Văcărescu Mircea Moț, Mihai Posada.

Revista română pentru literatură și artă este o publicație culturală care încurajează și promovează literatura de calitate, arta și cercetarea. Apare de patru ori pe an.

Director fondator: Daniel Lăcătuș; Redactori: Prof. dr. Lidia Vianu, Lect. univ. dr. Monica Manolachi, Prof., Violeta Deminescu-Jurca, Emilia Poenaru Moldovan, Simion Cozmescu; Colaborator permanent: Prof. Ladislau Daradici
Contact: revista@infocultural.eu