Bodescu Vladimir (n. 1868 – d. 1941)

Bodescu Vladimir. S-a născut pe 4 martie 1868, în satul Durlești din județul Lăpușna. A studiat la Facultatea de Drept a Universității din Kiev, după care a lucrat în calitate de magistrat în orașele Taganrog, Berdeansk ş.a. Mai întâi a fost avocat, iar din 1918 până în 1933 a deținut funcția de procuror al Curții de Justiție. Vladimir Boldescu a fost deputat în „Sfatul Țării”, în comisiile constituțională și juridică, fiind ales din partea juriștilor moldoveni la 28 februarie 1918. La 27 martie 1918, a votat Unirea Basarabiei cu România.

A fost membru de partid în 1917-1918 (Partidul Poporului) şi, din 1938, membru al Frontului Renaşterii Naţionale. După Unire, un timp, a fost director general al Justiției din Basarabia. A fost decorat cu trei ordine Coroana României. Pensionat în 1938, se retrage la Durlești, îndeletnicindu-se cu horticultura şi viticultura.

În 1940, odată cu anexarea Basarabiei la U.R.S.S., Vladimir Bodescu a fost arestat de N.K.V.D., acuzat conform art. 5413 al CP. al R.S.S.U, pentru că a fost membru al Blocului contrarevoluționar Moldovenesc şi deputat în Sfatul Ţării. Întrebat de anchetator dacă recunoaște că este vinovat pentru faptul că a votat Unirea, Boldescu a răspuns „Nu, nu recunosc. Poporul basarabean, cu limba şi credinţa, tindea spre români, şi această unire a fost atunci firească”. La 24 octombrie 1941 a ajuns la închisoarea din Kazan, la 28 octombrie, a decedat.

Bibliografie: Chiriac, Alexandre, Membrii Sfatului Ţării (1917-1918), Editura Fundaţiei Culturale Române, 2001; Cojocaru, Gheorghe E., Sfatul țării: itinerar, Civitas, Chișinău, 1998; Colesnic, Iurie, Basarabia necunoscută, vol. IV, Editura Museum, 1993; Colesnic, Iurie, Sfatul Țării: enciclopedie, Editura Museum, 1998; Goma, Paul, Săptămâna roșie, 28 iunie-3 iulie 1940, sau, Basarabia și evreii, Editura Vremea XXI, 2004.

Indice – Deținuți politic