Consiliul Naţional al Rectorilor condamnă decizia guvernului Austriei de a nu primi România în Schengen

Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR) condamnă, într-o rezoluţie, decizia guvernului Austriei de a vota negativ cu privire la aderarea României la spaţiul Schengen în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), informează Agerpres.

„Folosirea, de către guvernul austriac, a unor date dovedite a fi incorecte chiar de către autorităţile europene, este dezonorantă pentru statul austriac şi jignitoare pentru poporul roman şi toate naţiunile europene. Atitudinea Austriei, în contradicţie flagrantă cu poziţia favorabilă exprimată de celelalte state membre şi cu regulile care guvernează funcţionarea UE, este regretabilă şi riscă să afecteze coeziunea europeană, coeziune atât de necesară mai ales în actualul context geopolitic”, se arată în rezoluţie.

Pe de altă parte, CNR îşi exprimă satisfacţia cu privire la existenţa, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a posibilităţii finanţării unor proiecte de campusuri pentru învăţământul dual, solicitând extinderea cu o perioadă de 45 de zile a termenului de elaborare şi depunere a propunerilor de proiecte.

Un alt punct din rezoluţie se referă la solicitarea adresată Ministerului Educaţiei de a menţine, în Hotărârea de Guvern privind aprobarea cifrei de şcolarizare în universităţile de stat, a prevederii care permite distribuirea locurilor între ciclurile de studii prin decizia universităţilor.

CNR apreciază, totodată, demersul Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) cu privire la modificarea formulelor de calcul şi a ponderii indicatorilor pentru finanţarea universităţilor de stat, astfel încât să se asigure respectarea principiilor echităţii, calităţii şi performanţei, solicitând implicarea tuturor părţilor interesate în acest proces, precum şi realizarea unui exerciţiu de pilotare înainte de adoptarea formei finale

Citește și Consiliul Naţional al Rectorilor solicită ca numărul de mandate ale rectorului să fie limitat

„Consiliul Naţional al Rectorilor constată existenţa unor neclarităţi şi chiar contradicţii în legislaţia naţională cu privire la cariera personalului de cercetare din institutele de cercetare şi din universităţi. În acest context, CNR solicită Ministerului Cercetării Inovării şi Digitalizării şi Ministerului Educaţiei să demareze o consultare cu CNR şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, în vederea armonizării legislaţiei, care să conducă la stabilirea unui cadru legislativ coerent, menit să stimuleze şi să sprijine atât performanţa, cât şi atragerea tinerilor cercetători în domeniu”, se mai menţionează în documentul citat.

Un alt punct din document se referă la încheierea procesului de consultare publică asupra proiectului Legii Învăţământului Superior elaborat de către Ministerul Educaţiei, la care CNR, prin membrii săi, a adus numeroase amendamente.

„Având în vedere importanţa majoră a acestui act normativ, menit să stabilească structura, organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România, precum şi modul de desfăşurare a procesului de educaţie, cercetare şi formare, ne exprimăm întreaga disponibilitate de a fi alături de Ministerul Educaţiei în procesul de avizare şi de a susţine proiectele de legi, în interesul sistemului de învăţământ românesc, CNR fiind un adevărat sprijin pentru realizarea reformei România Educată”, se mai arată în rezoluţie.