Cultura în regimul lui Gheorghiu-Dej într-un oraș monoindustrial – Călan

Inevitabil, perioada totalitară și-a pus amprenta asupra activității culturale, dar și a celei industriale. Bibliotecile publice au fost „curățate” de autori ostili regimului, brigăzile artistice din uzina „Victoria” Călan au întreprins tot mai dese acțiuni propagandistice.

În întreprinderile și instituțiile din județ au avut loc dese întâlniri festive ale oamenilor muncii în cadrul cărora s-au expus „conferințe despre viața, activitatea și învățătura marelui geniu al omenirii muncitoare, Vladimir Ilici Lenin.” La Călan, în sala Clubului muncitoresc 11 iunie, „numeroși muncitori de la uzina «Victoria» din Călan – furnaliști, turnători, cocsari, lăcătuși, strungari, ingineri, tehnicieni și funcționari – au venit la adunarea festivă închinată aniversării a 87 de ani de la nașterea marelui Lenin”, consemna presa regională.

Cu această ocazie, Ioachim Moga, secretar al Comitetului raional de partid Hunedoara, a vorbit muncitorilor din uzină despre activitatea și „opera nemuritoare” a revoluționarului rus. În încheiere a rulat filmul „Lenin”. În aceeași locație, două luni mai târziu, „a avut loc un interesant proces literar asupra romanului lui L. Tolstoi Învierea. La care au participat peste 200 de tovarăși.”

Citește și Rezistența prin credință a ostașul Ioan Opriș din Batiz

Dificil de apreciat dacă de teama unor eventuale represalii sau nu, însă cei mai mulți funcționari din Uzina „Victoria”, șefi de unități, inclusiv școlare, au simpatizat cu regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Arhiva CNSAS consemnează, cu privire la decesul fostului lider comunist că Eustațiu Dan (fost deținut politic), funcționar la Uzina „Victoria” din Călan, „şi-a manifestat o profundă întristare şi părere de rău, considerând că asemenea bărbat de stat e greu de întâlnit.”

În regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost arestat Roman Podaru, muncitor la Uzina Călan, condamnat politic, în anul 1958, într-un proces înscenat de Securitatea Deva, decedat în detenție un an mai târziu – 1959 – din cauza torturilor. Tot atunci a fost arestat din sala de clasă scriitorul și profesorul Victor Isac. În aceeași perioadă, tot din Călan a mai fost arestat și condamnat Traian Dorz.

Sub presiunea cenzurii, brigăzile artistice de agitație din uzină se dovedesc, deseori, obediente. Pe 17 februarie 1959, brigada artistică de agitație „Vede tot” a prezentat primul său program. Programul afișat în secția turnătorie și la poarta de intrare în uzină anunța, în versuri: „Brigada noastră «Vede tot»/prezintă azi program de seară/la emisiunea locală./Unora le-om cânta de bine,/altora, mai de rușine…/După cum le este țelul/avem și noi cântecelul”

Membrii brigăzii „n-au uitat nici să satirizeze câteva lipsuri ce se manifestă la locul de muncă.” Vorbind despre birocrați: „Bunăoară, nu de mult,/o lună să fi trecut/de când planul defalcat/pe grupe l-am prelucrat/… sute de tone, măi frate/de piese bine turnate./Greutatea însă mare/constă în programare/fiindcă la planificare/ comenzile stau în dosare;/când să intre-n rezolvare/ia-l pe șef din deplasare/Și-a lăsat dosarele/lucrate cu picioarele” Criticile aduse secției de planificare, se arată, „și-au atins scopul întrucât în prezent se simte o îmbunătățire în lansarea comenzilor pentru secția turnătorie.”