Decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019 va avea loc pe 8 decembrie 2021

Miercuri, 8 decembrie 2021, începând cu ora 10, va avea loc decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale și a premianților.

Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 9 diplome „Meritul Academic“ și 8 diplome „Distincţia Culturală

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ
 • Premiul „Timotei Cipariu“
  Lucrarea: Gramatica limbii române
  Autori: Ion Bărbuță și Elena Constantinovici
 • Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
  Lucrarea: Ediție cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii și simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii și simbioze poetice (1877-1883)
  Autor: Valentin Coșereanu
 • Premiul „Ion Creangă“
  Lucrarea: Undeva în Transilvania
  Autor: Mirel Taloș
 • Premiul „Titu Maiorescu“
  Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu.
  Autor: Ligia Tudurachi
 • Premiul „Lucian Blaga“
  Volumul: Autenticitatea, sensuri și nonsensuri. Teorii românești interbelice în contexte europene
  Autor: Ștefan Firică
 • Premiul „Mihai Eminescu“
  Volumul: Trecere, petrecere
  Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)
 • Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă
II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
 • Premiul „Vasile Pârvan“
  a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD)
  Autor: Sorin Cociș
  b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului
  Autor Ion Mareș
  2
 • Premiul „Dimitrie Onciul“
  Lucrarea: Valori ale ortodoxiei românești. Mănăstirea Căldărușani (vol. I-II)
  Autor: Florin Șerbănescu
 • Premiul „George Barițiu“
  Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania
  Autor: Aurel Rustoiu
 • Premiul „Nicolae Iorga“
  Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internațională
  Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)
 • Premiul „Nicolae Bălcescu“
  Lucrarea: Securitatea și exilul intelectualilor români în Italia
  Autor: Anca Stângaciu
 • Premiul „A.D. Xenopol“
  Lucrarea: Relațiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918
  Autor: Mihail Dobre
 • Premiul „Mihail Kogălniceanu“
  Lucrarea: Populația Românească din Peninsula Balcanică
  Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)
 • Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
  Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial (părțile I și II)
  Editor: Ioan Popa

Citește și Mesajul președintelui Academiei Române de 1 decembrie: „Gând trist într-o zi de bucurie”

III. ȘTIINȚE MATEMATICE
 • Premiul „Simion Stoilow“
  a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids.
  Autor: Marius Ghergu
  b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity.
  Autor: Bogdan Teodor Udrea
 • Premiul „Gheorghe Țițeica“ – Nu se acordă
 • Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Nu se acordă
 • Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă
 • Premiul „Spiru Haret“
  Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater
  Autor: Nicolae Suciu
 • Premiul „Dimitrie Pompeiu“
  Monografia: Lipschitz Functions
  Autor: Ștefan Cobzaș și Adriana Nicolae
 • Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Secția de științe matematice nu are propuneri
IV. ȘTIINȚE FIZICE
 • Premiul „Constantin Miculescu“
  Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configurații existente experimental
  Autori: Katalin Kovács și Valer Toșa
 • Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
  Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice
  Autor: Lucian Dragoș Filip
 • Premiul „Ștefan Procopiu“ – Nu se acordă
 • Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă
 • Premiul „Radu Grigorovici“
  Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructurați și proceduri electrochimice pentru determinarea de inițiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor și mecanisme de reglare ale acestuia.
  Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache și Victor Constantin Diculescu

Citește și Eminent inginer și membru de onoare al Academiei Române, ctitorul unui lăcaș de cult din Călan

V. ȘTIINȚE CHIMICE
 • Premiul „Costin D. Nenițescu“
  Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuți pentru traductoare pe bază de elastomeri
  Autor: Codrin Țugui
 • Premiul „I. G. Murgulescu“
  a) Grupul de lucrări: Materiale și nanomateriale avansate cu design și proprietăți adaptate pentru multiple aplicații
  Autor: Irina Atkinson
  b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare.
  Autor: Iulia Matei
 • Premiul „Gheorghe Spacu“
  Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul chimiei coordinative și organometalice a elementelor staniu și plumb și sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină
  Autor: Adrian-Alexandru Someșan
 • Premiul „Nicolae Teclu“
  Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul catalizei heterogene cu aplicații în energetica hidrogenului: stocare chimică și utilizare
  Autor: Mihaela Diana Lazăr
 • Premiul „Cristofor I. Simionescu“
  Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere și polimere pentru materiale avansate în (opto)electronică
  Autor: Cătălin-Paul Constantin
  4
VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE
 • Premiul „Emil Racoviță“ – Nu se acordă
 • Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă
 • Premiul „Nicolae Simionescu“
  Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potențial terapeutic, anticanceros și antoproliferativ
  Autor: Valentin Zaharia
 • Premiul „Emanoil Teodorescu“
  Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare și menținere a durerii neuropatice (activarea microfagelor și microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali)
  Autor: Violeta Ristoiu

Citește și Academicianul Radu Ciuceanu, urmărit de Securitate în Călan

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE
 • Premiul „Grigore Cobălcescu“
  Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea
  Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica* și Mihaela Melinte*
 • Premiul „Ludovic Mrazec“
  Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania.
  Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuș*, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) și Juan Teng (SUA)
 • Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
  Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures
  Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont și Ioan Florin Abrudan
 • Premiul „Ștefan Hepites“
  a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline
  Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei
  b) Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania)
  Autori: Lucian Beșuțiu*, Mihail Diaconescu, Luminița Zlăgnean și Andreea Craiu
 • Premiul „Simion Mehedinți“
  a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database
  Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici, Dan Bălteanu, Ines Grigorescu,
  Monica Dumitrașcu* și Bianca Mitrică (Dumitrescu*)
  b) Lucrarea: Ținutul Ciceului – Analiză regională
  Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra
VIII. ȘTIINȚE TEHNICE
 • Premiul „Aurel Vlaicu“
  a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite
  Autori: Dan Mihai Constantinescu și Ștefan Sorohan
  b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride
  Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea și Nicolae Muntean
 • Premiul „Traian Vuia“
  a) Cartea: Metode numerice în tehnică
  Autori: Nicolae Ursu-Fischer și Mihai Ursu
  b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol și transmițător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity)
  Autori: Andrei Anghel și Remus Cacoveanu
 • Premiul „Henri Coandă“
  Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications
  Autori: Cornel Brișan, Cătălin Boantă și Veturia Chiroiu*
 • Premiul „Constantin Budeanu“
  a) Cartea: Percepția prin particule
  Autor: Radu Dănescu
  b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluența învățării automate, a viziunii computerizate și a roboticii).
  Autor: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveția), Fabian Mentzer (Elveția), Michael Tschannen (Elveția), Luc Van Gool (Elveția)
 • Premiul „Anghel Saligny“
  Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri
  Autor: Mihai Ilina și Cătălin Lungu
 • Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)
  Cartea: Radarul românesc. O istorie vie
  Coordonator: Anton Muraru

Citește și Romul Munteanu. „Europeanul” din Călanul Mic

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE
 • Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică
  Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova
  Autor: Maria Duca
 • Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă
 • Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului
  Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing
  Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuț-Silviu Pascu și Marius Budeanu
  6
 • Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie
  a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială
  Autori: Costel Vînătorul, Bianca Mușat și Camelia Bratu
  b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems
  Autori: Ioan Huțu, Gary Onan
X. ȘTIINȚE MEDICALE
 • Premiul „Iuliu Hațieganu“
  Lucrarea: Tratat de patologie și chirurgie esofagiană
  Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoș, Constantin Ciuce și Viorel Scripcaru
 • Premiul „Daniel Danielopolu“
  Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
  Autori: Alisa G. Keywoods (SUA) și Costel C. Darie
 • Premiul „Gheorghe Marinescu“
  Lucrarea: Adicția digitală – boală a scietății postmoderne
  Autor: Adina-Brîndușa Baciu
 • Premiul „Victor Babeș“
  Lucrarea: Autopsii medico-istorice
  Autor: Octavian Buda
 • Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă
 • Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordă
XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

 • Premiul „Petre S. Aurelian“
  Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară și incertitudinea economică.
  The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019.
  Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu
 • Premiul „Virgil Madgearu“
  Lucrarea: Productivitatea muncii și performanța în agricultură
  Autor: Costel C. Negrei
 • Premiul „Victor Slăvescu“
  Lucrarea: Afaceri internaționale performante în secolul 21. Noi abordări și soluții
  Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu și Dorel Paraschiv
 • Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
  Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018)
  Autori: Luminița Chivu, Valeriu Ioan-Franc, George Georgescu și Jean-Vasile Andrei
 • Premiul „Dimitrie Gusti“
  Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică
  Autor: Bogdan Bucur
 • Premiul „Henri H. Stahl“
  Lucrarea: Boieri și aristocrați români în secolul al XIX-lea – studiu de mentalitate și moravuri în spațiul privat
  Autor: Elena Olariu
 • Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă
 • Premiul „Simion Bărnuțiu“
  Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică
  Autor: Cristian Paziuc
 • Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

Citește și Savanți hunedoreni: Carol Stanciu

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE
 • Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
  Lucrarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, vol. I-II
  Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânișoară și Marin Manolescu
 • Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă
 • Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă
 • Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă
 • Premiul „Dumitru Stăniloaie“
  Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima și fizionomia experienței spirituale
  Autor: Ioan Alexandru Tofan
XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație muzicală

 • Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă
  Muzicologie
 • Premiul „Ciprian Porumbescu“
  Lucrarea: Cărțile psalmilor. Reflexii în sonor
  Autor: Carmen Stoianov
  Istoria artei
 • Premiul „George Oprescu“
  Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare
  Autor: Maria-Magdalena Drobotă
  8
  Artă plastică
 • Premiul „Ion Andreescu“
  Lucrarea: Expoziția Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Vizuală Galați)
  Autor: grafician Florin Stoiciu
  Etnografie și folclor
 • Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă
  Creație arhitectonică
 • Premiul „Duiliu Marcu“
  Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din București (finalizată și recepționată în 2019)
  Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene
  Artele spectacolului
 • Premiul „Aristizza Romanescu“
  a) Lucrarea: Călătoria fantastică a Maronei (coproducție România, Franța, Belgia)
  Autor: regizor Anca Damian
  b) Lucrările: Mazurka (regia Alexandru Hausvater și Scripcarul pe acoperiș (regia Andrei Munteanu)
  Autor: scenograf Viorica Petrovici
  XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 • Premiul „Grigore Moisil“
  Opera: Grup de șapte lucrări cu tema Învățare nesupervizată, reguli de asociere relațională și aplicații.
  Autor: Gabriela Czibula
 • Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă
 • Premiul „Tudor Tănăsescu“
  Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language
  Autori: Marius Dan Zbancioc și Monica Feraru
 • Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

Cu acest prilej, Academia Română acordă 9 diplome „Meritul Academic“ și 8 diplome „Distincția Culturală“. Diploma „Meritul Academic“

 • Lucia Hossu-Longin, jurnalist și realizator de televiziune – pentru excepționala activitate culturală și cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani
 • Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
 • Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice
 • Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate științifică și editorială și cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînființare
 • Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism și permanenta colaborare cu Academia Română
 • Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului – în semn de apreciere a remarcabilei activități în domeniul cercetării și prezentării cu profesionalism și pasiune a istoriei orașului Ploiești
 • Prof.dr. Constantin Trestioreanu, președintele Societății Culturale „Ploiești – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului – în semn de apreciere a remarcabilei activități în domeniul cercetării și prezentării cu profesionalism și pasiune a istoriei orașului Ploiești
 • Filiala din Timișoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită și contribuția adusă la îmbogățirea științei și culturii și cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înființare
 • Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României – în semn de recunoaștere și prețuire a întregii activități de cercetare și publicare de documente
  Diploma „Distincția Culturală“
 • Revista „Orașul“, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare și îmbunătățire a imaginii urbanismului și arhitecturii Clujului și cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înființare
 • Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică și obiectivitatea reflectării Academiei Române
 • George Mihăiță, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească și colaborarea fructuoasă cu Academia Română
 • Horațiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească și colaborarea fructuoasă cu Academia Română
 • Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ – pentru activitatea culturală de înaltă ținută și parteneriatul fructuos dintre Academia Română și Biblioteca Centrală Universitară
 • Maia Morgenstern, actriță, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepționala activitate teatrală și colaborarea constantă cu Academia Română
 • Dorel Vișan, actor – pentru înalta artă actoricească și permanenta sa colaborare cu Academia Română
 • Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală și prețuirea manifestată față de Academia Română