Desființarea rumâniei în Țara Românească (5 august 1746)

La 5 august 1746, Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești, desființa rumânia în Țara Românească, eliberându-i pe țărani din starea de servitute fie de bună voie, fie prin răscumpărare. Măsura se înscria în politica reformatoare a domnului, menită să îmbunătățească traiul țăranilor și să asigure o funcționare mai eficientă a sistemului fiscal.

Timp de aproape 40 de ani (1730-1769), Constantin Mavrocordat a avut mai multe domnii în Țara Românească și Moldova, ceea ce i-a permis să aplice în mod coerent în ambele Țări Române măsuri progresiste, sub influența ideilor filozofice iluministe ale secolului al XVIII-lea. Lui i se datorează, în egală măsură, desființarea șerbiei în Moldova (1749).

Vă oferim astăzi, în format digital, documentul prin care la 5 august 1746 Constantin Mavrocordat întărea hotărârea Divanului țării de eliberare a rumânilor, act ce poartă monograma și semnătura domnului, validat cu sigiliul său octogonal în chinovar. Redactat cu cerneală neagră și chinovar pe hârtie dublată cu mătase roșie, documentul este întărit de mitropolitul Neofit al Țării Românești și poartă semnăturile boierilor din Divan.

Pentru mai multe documente emise de reprezentanți ai familiei Mavrocordat care au domnit în Țara Românească și Moldova în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, păstrate în fondurile și colecțiile Arhivelor Naționale, vă invităm să accesați ACEST link.

Citește și Arhivele Naționale din Moldova publică listele cu numele persoanelor deportate în Siberia (6-9 iulie 1949)