Dimitrie Ancuța

Dimitrie Ancuța s-a născut pe 3 octombrie 1937 în Suceava. A fost membru supleant al Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Român (PCR) între 22 noiembrie 1984 și 24 noiembrie 1989, iar apoi membru al CC al PCR între 24 noiembrie și 22 decembrie 1989.

Dimitrie Ancuța a urmat Școala Medie Tehnică Financiară din București (1951-1955) și Facultatea de Finanțe Credit, Institutul „V.I. Lenin“ București (1955-1959). De asemenea, a absolvit un curs postuniversitar și a obținut titlul de doctor la Academia de Științe Social-Politice „Ștefan Gheorghiu“. Profesia sa de bază era economist.

În cadrul activității sale profesionale și politice, a deținut diverse funcții. A fost membru al Uniunii Tineretului Comunist (UTC) începând cu 1952. Între 1959 și octombrie 1964, a ocupat funcțiile de controlor revizor stagiar, controlor revizie II și revizor șef de grupă la Ministerul de Finanțe, Direcția de control și revizie a Capitalei. A devenit membru de partid în 1961.

Ulterior, a deținut poziții în cadrul Comitetului municipal de partid București și CC al PCR, precum instructor, șef al Comisiei pentru comerț interior, șef al Sectorului coordonare și sinteză, instructor al Secției Organizatorice și instructor teritorial. Între 19 ianuarie 1971 și 8 mai 1972, a fost secretar cu probleme economice al Comitetului municipal de partid București.

Alte funcții notabile au fost: director comercial al Centralei Industriale de Utilaj Tehnologic și Material Rulant București, reprezentant al R.S.R. la Comisia permanentă a C.A.E.R. pentru construcții de mașini, inspector la CC al PCR, viceprim-ministru al Guvernului și președinte al Comisiei guvernamentale pentru raționalizarea sistemului de evidență în unitățile socialiste. Din 19 octombrie 1987, a fost prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Constanța.

Dimitrie Ancuța a fost deputat în Marea Adunare Națională, ales în circumscripția electorală nr. 1 Deva-Est, județul Hunedoara (1985-1989), și membru în Comisia pentru industrie și activitate economico-financiară a M.A.N. (29 martie 1985 – 13 decembrie 1986). A primit distincția „Ordinul Muncii“ clasa a III-a.

INDICE – Membrii C.C. al P.C.R.