Emerich Hummel, decorat cu Meritul Cultural clasa I. Repere biografice

Personalitate cu o intensă activitate culturală, victimă a totalitarismului de stânga, Emerich Hummel (senior) s-a făcut apreciat în orașul Călan, unde s-a născut, crescut și unde își doarme somnul de veci, prin dăruirea, devotamentul şi profesionalismul său în slujba artei.

Hummel Emerich s-a născut pe data de 6 iunie 1911, în Călan. A absolvit studiile primare și gimnaziale în localitate, Școala de preoți din Alba Iulia (dorința lui fiind aceea de a deveni preot), dar nu a mai continuat în această direcție. După 1935 devine tot mai activ în domeniul cultural. A condus corul Uzinei Călan și a fost membru al Fanfarei din localitate, a predat ore de muzică la școala generală din localitate, fiind mentorul multora dintre viitorii artiști care au compus formațiile de muzică ușoară din oraș (Selena, Poseidon, Solaris ș.a), inclusiv a fiului său, tot Emerich Hummel.

După cel de-al 2-lea război, în ianuarie 1945, s-a aflat printre etnicii germani din localitate care au fost deportați în fosta Uniune Sovietică și unde vreme de patru ani a fost forțat să încarce vagonete în minele din Donbas (Ucraina). Efectele acestei măsuri s-au restrâns mai târziu asupra stării sale de sănătate.

Întors din deportare, și-a reluat activitatea, desfășurând o serie de acte culturale demne de aprecierea noastră. A cochetat cu arta plastică, a fost un culegător de folclor și pasionat de istorie.

Citește și Cine sunt cei nouă cetățeni de onoare ai orașului Călan

În anul 1968, Consiliul de Stat, prin decretul nr. 2/1968 îi conferea Ordinul Meritul Cultural clasa I. Doi ani mai târziu, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea uzinei „Victoria” – Călan, prin decretul nr. 455/1970 i se conferea Medalia Muncii

Medalia Meritul Cultural este o decorație ce se acordă cetățenilor români și străini, care răsplătește meritele, talentul și serviciile aduse culturii, artei, științei și promovării operelor sociale, de impact local sau regional. Face parte din categoria decorațiilor civile pe domenii de activitate.

Conform unei hotărâri de consiliu local, autoritățile din Călan l-au numit în 1999 cetățean de onoare al orașului, post-mortem.

S-a stins din viață pe data de 02.02.1972 în Călan.

Emerich Hummel, decorat cu Meritul Cultural clasa I. Repere biografice