Fost deputat de Hunedoara și acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului, „susținut cu însuflețire” de furnaliștii din Călan

După 1947, odată cu naționalizarea industriei siderurgice, numeroși locuitori ai comunei, mai târziu oraș, Călan și-au manifestat cu mai multe ocazii simpatia pentru politica regimului totalitar de stânga. Imediat după încheierea celei de a doua conflagrații, numeroși manifestanți din Uzină, forțați sau nu de la centru, din convingere sau nu, cereau moartea lui Maniu și Brătianu

În aceeași perioadă, la Călan se înființa printre primele filiale ale Uniunea Femeilor Antifasciste din România, organizație feminină importantă a mișcării comuniste din România. Mai târziu, Neculai Agachi, căsătorit cu Maria Agachi, soră a lui Nicolae Ceaușescu, a deținut calitatea de deputat în circuitul electoral nr. 8 Călan, între 1969 – 1975. Aceeași calitate a deținut-o și Alexandru Drăghici în circumscripția electorală nr. 1 Hunedoara-est.

În 1961, pe marginea candidaturii sale, oficioasele locale și centrale ale P.C.R. notau: „Sute de furnaliști și alți oameni ai muncii din Călan au susținut cu însuflețire propunerea candidaturii tovarășului Alexandru Drăghici, în circumscripția electorală nr. 1 Hunedoara-est, în alegerile pentru Marea Adunare Națională”

Același personaj a fost foarte implicat în urmărirea liderilor mișcării Oastei Domnului, foarte bine organizată pe teritoriul județului Hunedoara, îndeosebi Batiz, Călan.

Citește și Emil Rațiu, medicul uzinei Călan, condamnat la moarte prin spânzurare în urma Dictatului de la Viena, ucis prin împușcare în comunism

Alexandru Drăghici a fost deputat în Marea Adunare Națională (MAN) între 1946-1948, președinte al MAN (28 decembrie 1949 – 26 ianuarie 1950), viceprim-ministru (18 martie 1961 – 27 iulie 1965 și 9 decembrie 1967 – 26 aprilie 1968). Acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (1945).

După evenimentele de la 23 august 1944, a fost activist al CC al PCR, devenind colaborator apropiat al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și a înaintat în ierarhia politică astfel:

  • membru supleant al CC al PCR (la Conferința națională a PCR din octombrie 1945)
  • membru al CC al PMR (la Congresele din 1948 și 1955)
  • membru supleant al Biroului Politic al CC al PMR (aprilie 1945)
  • membru al Biroului Politic al CC al PMR (decembrie 1956)
  • secretar al CC al PCR (1965-1967)
  • deputat de Hunedoara și Bacău în Marea Adunare Națională (1946-1968)