Investiţii în industria cinematografică de peste 200 de milioane de euro în România

Guvernul a aprobat, vineri, un ajutor financiar pentru industria cinematografică în valoare de peste 200 de milioane de euro. Actul normativ prevede mai multe condiţii, numărul total estimat de beneficiari ai schemei fiind de 150 de producători.

Guvernul a adoptat în şedinţa de vineri procedura de gestionare şi verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanţare şi de efectuare a plăţilor aferente schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice de către Oficiul de Film şi Investiţii Culturale, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Acest act normativ reprezintă ultimul pas necesar pentru finalizarea procedurii care va permite achitarea datoriilor statului faţă de producătorii care au aplicat cu succes la schema de sprijin pentru producţia de opere audiovizuale în anii anteriori, stimulând totodată investiţiile în acest domeniu, în perioada următoare.

„Programul de sprijin pentru industria cinematografică instituit în 2018 s-a derulat pe parcursul a trei ani, atrăgând un număr total de 138 de proiecte, dintre care au fost aprobate 86 de proiecte în valoare totală de 101 mil EUR, fără ca furnizorul să elaboreze o procedură pentru decontarea acestor proiecte. De fapt, până astăzi, România era singura ţară din Uniunea Europeană care nu derulează un program de atragere a investiţiilor în domeniul producţiei de opere audiovizuale, deşi numeroşilor producători din statele europene şi din Statele Unite ale Americii şi-au exprimat intenţia de a produce în România, în anul 2024, filme şi seriale având bugete totale de peste 200 milioane euro.

Citește și Cel mai vechi cinematograf din ţară împlineşte 110 ani

Prin actul normativ adoptat astăzi, răspundem aşteptărilor legitime ale industriei cinematografice, din două puncte de vedere: în primul rând, prin onorarea obligaţiilor asumate de stat şi neachitate timp de aproape patru ani şi stimularea producţiilor audiovizuale, adică a investiţiilor realizate pe teritoriul României”, a transmis ministrul Raluca Turcan.

Maximum 45% din cheltuielile pentru producţia de opere audiovizuale, efectuate pe teritoriul României, susţinute de stat

Ajutorul de stat acordat în baza schemei constă în:

decontări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile realizate pe teritoriul României cu achiziţia, închirierea, fabricarea de bunuri şi/sau servicii ocazionate de producţia unei opere audiovizuale eligibile, precum şi cu onorariile, salariile şi alte plăţi către persoane fizice aferente implementării proiectului în România;
decontări financiare nerambursabile în cuantum de 10% peste suma prevăzută anterior, cu condiţia ca producţia audiovizuală să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinaţiile şi obiectivele turistice româneşti din zona geografică sau oraşul promovat ori limba, tradiţiile şi obiceiurile româneşti în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale, iar desfăşurarea subiectului să fie explicită vizual.

Bugetul anual maxim al schemei este de 233 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 46,86 milioane euro, iar valoarea maximă a ajutorului de stat nu poate depăşi 10 milioane euro pentru fiecare proiect finanţat. 

Numărul total estimat de beneficiari ai schemei este de 150 de producători.

Sesiunea de anul viitor va asigura o alocare mai eficientă a fondurilor şi maximizarea gradului de atragere a investiţiilor

Programul de sprijin derulat în sesiunile 2018, 2019 şi 2020 a atras un număr total de 138 de proiecte, dintre care au fost aprobate 86 de proiecte, în valoare totală de 505 mil. lei (101 mil EUR). 

Până în acest moment, Ministerul Culturii a preluat de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului:

31 de cereri de plată, în valoare totală de aproximativ 138 mil. lei (35,5 milioane EUR); 12 proiecte deja aprobate pentru finanţare, care aşteaptă semnarea acordurilor de finanţare, în valoare totală de aproximativ 124 mil. lei. (25 de milioane de euro) şi 24 de proiecte rămase în analiză, în valoare totală de aproximativ 125 mil. lei (25 mil. euro) .

Citește și Istoria Cinematografiei: Evoluția și impactul filmului asupra societății

Dintre acestea, 26 fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor, 5 dintre acestea având sentinţe definitive şi 11 aflate în etapa recursului, în valoare totală de aproximativ 150 mil. lei (30 mil. EUR).

Ca urmare a neachitării ajutorului de stat la momentul la care era datorat, s-au calculat dobânzi penalizatoare, calculate începând cu anul 2022, în valoare totală de 2 milioane de lei.

Până la finalul anului, Ministerul Culturii, prin Oficiul de Film şi Investiţii Culturale va achita sumele datorate în baza a 2 dintre cele 5 sentinţe definitive, în total 5,5 mil. lei, inclusiv dobânzi penalizatoare şi va continua discuţiile aflate într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte digitizarea întregului proces de comunicare cu beneficiarii şi depunerea de documente.

Săptămâna viitoare vor fi desemnaţi, prin ordin de ministru, experţii care vor face parte din Comisia de Film în România şi, începând din luna ianuarie, aceştia vor relua analiza celor 31 de cereri de plată, în valoare totală de aproximativ 35,5 milioane EUR, precum şi a celor  24 de cereri de finanţare rămase în analiză, în valoare totală de aproximativ 25 mil. EUR. În paralel, Oficiul de Film şi Investiţii Culturale va aduce la îndeplinire dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate până acum.

La începutul anului 2024, vor fi demarate consultări cu experţii şi industria de film, în vederea reformării procedurii de selecţie a proiectelor, astfel încât sesiunea ce va fi deschisă anul următor să asigure o alocare mai eficientă a fondurilor şi maximizarea gradului de atragere a investiţiilor în România.