Ion Anastasiu

Ion Anastasiu s-a născut pe 5 octombrie 1930 în Galați și a decedat în 1995, la Tulcea. A fost membru al Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Român (PCR) între 22 noiembrie 1984 și 22 decembrie 1989.

Ion Anastasiu a absolvit Facultatea de Economie Generală și Școala Superioară de Partid „Ștefan Gheorghiu“. Profesia sa de bază era sudor electric. A devenit membru de partid în 1954 și a ocupat diverse funcții în cadrul PCR și administrației locale.

Între 1969 și 1970, a fost prim-secretar al Comitetului municipal de partid și președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Focșani. Ulterior, a devenit secretar al Comitetului județean de partid și președinte al Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție (UJCAP) Vrancea.

În perioada 19 mai 1983 – 3 septembrie 1987, Ion Anastasiu a fost prim-secretar al Comitetului județean de partid și președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Tulcea. După aceasta, a fost instructor al CC al PCR în octombrie 1987. Între 14 mai 1988 și 1989, a ocupat funcția de prim-secretar al Comitetului județean de partid și președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Gorj.

Ion Anastasiu a fost deputat în Marea Adunare Națională, ales în circumscripția electorală nr. 2 Babadag, județul Tulcea (1985-1989). În această perioadă, a fost și membru în Comisia pentru probleme de apărare a M.A.N., începând cu data de 29 martie 1985.

INDICE – Membrii C.C. al P.C.R.