Scrisoarea lui Eminescu către Maiorescu (februarie 1884)

Viena 4/ 16 februarie 1884 Stimabile domnule Maiorescu, Astăzi, ieșind din casa de sănătate pentru vreo două ore, mă folosesc de vizita ce o fac nepotului D-voastră, d-lui Popasu, penntru a vă adresa aceste șiruri. Sunt mai bine de trei săptămâni de când au încetat toate simptomele boalei de care am suferit, încat, dacă ar fi stat în putința mea, …

Citește mai mult

Scrisoarea lui Eminescu către Maiorescu (octombrie 1887)

Iași, 15/27 Octombrie 1877 Mult stimate domnule, Faptul că n-am răspuns până acum la telegrama expediată de dumneavoastră cu răspuns plătit este de o nepolitețe fără margini, pe care vă rog să aveți bunătatea de a nu mi-o lua în nume de rău. În chipul acesta se manifestă însă nehotărârea mea. Slavici îi scrisese lui Jacques că la „Timpul” lucrurile …

Citește mai mult

Scrisoarea lui Maiorescu către Eminescu (februarie 1884)

Domnului Eminescu WIEN, Ober-Döblingin der Heilanstalt Leidesdorf-Obersteiner Iubite domnule Eminescu, Și scrisoarea D-tale cătră mine și scrisoarea de mai nainte cătră Chibici le-am cetit eu cu familia mea și cu toți amicii D-tale cu nespusă bucurie. Căci ne-au fost dovada sigură despre deplina D-tale însănătoșire. Nu te mira că-ți vorbesc mai întăi de bucurie, deși amândouă scrisorile sunt triste și …

Citește mai mult