Ministrul Culturii anunță că pune în dezbatere publică modificarea OG privind finanțarea proiectelor culturale

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a anunţat, marţi, punerea în dezbatere publică a proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale.

Mesajul transmis de Ministrul Culturii

Sunt bucuros să anunțăm punerea în dezbatere publică a OUG de modificare a Ordonantei Guvernului Nr. 51/1998 privind finanțarea proiectelor culturale.

Este încă o promisiune îndeplinită, mulțumesc colegilor din Ministerul Culturii pentru efort!

 • Câteva noutăți din OUG:
 • s-a introdus posibilitatea finanțării de programe/proiecte multianuale
 • s-a clarificat faptul că autoritățile finanțatoare (inclusiv autoritățile locale) trebuie să finanțeze proiecte culturale în temeiul acestei ordonanțe și nu în temeiul Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
 • s-au detaliat și actualizat tipurile de cheltuieli eligibile:
 • s-a introdus în premieră a un procent de 5 % din valoarea finanțării nerambursabile ce se poate acorda ca sumă forfetară, fără a fi necesară prezentarea de documente justificative, pentru cheltuieli indirecte eligibile cum sunt: chirii pentru spațiile în care se desfășoară activitățile culturale, consumabile asociate cu managementul proiectului, costuri pentru comunicații telefonice sau internet, cheltuieli cu energia electrică, comunicație, utilități
 • s-a prevăzut posibilitatea decontării cheltuielilor pentru deplasare sub formă de sume forfetare

Citește ș Modificarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – discutată la Ministerul Culturii

 • o se permite efectuarea de cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate;
 • se permite efectuarea de cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.
 • s-au inclus noi prevederi legate de cofinanțare, respectiv:
 • posibilitatea asigurării a 50% din valoarea cofinanțării prin contracte de voluntariat
 • clarificarea faptului că asigurarea cofinanțării trebuie dovedită până la finalizarea implementării proiectului și nu la semnarea contractului de finanțare
 • s-au stabilit reguli privind ajutorul de stat/minimi în vederea respectării legislației europene din domeniu
 • s-au introdus prevederi legate de necesitatea asigurării transparenței:
 • publicarea anunțurilor publice privind sesiunile de selecție, însoțite de Ghidurile solicitantului – care să cuprindă prevederi clare cu privire la mecanismul de finanțare și selecție a proiectelor
 • introducerea Registrului finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii – baza de date centralizată la nivel național care cuprinde informații despre proiectele din domeniul cultural care au primit finanțare nerambursabilă
 • clarificarea necesității evitării dublei finanțări
 • s-au actualizat sursele de finanțare pentru Fondul Cultural Național și s-a stabilit faptul că AFCN poate utiliza cel mult 1% din acest fond pentru cheltuieli proprii generate de administrarea Fondului, acordarea și monitorizarea finanțărilor nerambursabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *