Mircea Păcurariu (30 iulie 1932 – 13 ianuarie 2021)

Mircea Păcurariu s-a născut la data de 30 iulie 1932 în localitatea Ruși, comuna Bretea Română, în familie de preot. A urmat studii la Liceul „Decebal” din Deva (1943 – 1951), la Facultatea de Istorie a Universității din Cluj-Napoca, neterminată, (1951 – 1952), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1952 – 1956), unde a obținut diploma de licența în Teologie. Ulterior a urmat și cursuri de doctorat în specialitatea „Istoria Bisericii Române” la Institutul Teologic din București (1956 – 1959), susținându-și teza de doctorat în anul 1968, cu titlul „Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Țara Românească și Moldova în secolele XVI-XVIII”.

După absolvirea facultății a lucrat ca profesor la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1959-1961), apoi este cooptat în învățământul superior la Catedra de Istoria Bisericii Române de la Institutul Teologic Universitar din municipiul Sibiu. A deținut gradele didactice de asistent pentru limbile latină și greacă (1961 – 1970), conferențiar (1970 – 1971) și pe cel de profesor titular (din 1971). Între anii 1990 – 1992 a fost profesor suplinitor al aceleiași catedre și la Facultatea de Teologie a Universității din Iași. Din 1992 îndeplinește funcția de decan al Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu. Hirotonit ca diacon (1970) și preot (1971), i s-a acordat ulterior distincția de iconom stavrofor (1976).

Volume (selectiv): Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Țara Românească și Moldova în secolele XVI-XVIII (teză de doctorat, Sibiu, 1968); Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Manual pentru Seminariile teologice (ed. I, Sibiu, 1972; ed. a II-a, Sibiu, 1978; ed. a III-a, București, 1987); Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru Institutele Teologice – 3 vol. (ed. I, București, 1980-1981; ed. a II-a, București, 1992-1994); Începuturile Mitropoliei Transilvaniei, București, 1980; Politica statului ungar față de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918, Sibiu, 1986; Istoria Mănăstirii Prislop, Arad, 1986;

Citește și Bățălar, printre cele mai implicate localități hunedorene în viața Bisericii, secolul XX

Două sute de ani de învățământ teologic la Sibiu, 1786-1986, 1987; Pagini de istorie bisericească românească, două ediții: Sibiu, 1991, Cluj-Napoca, 1991; Istoria Bisericii românești din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș până în 1918, Cluj-Napoca, 1992; Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu, Republica Moldova, 1993; Geschichte der Rumanischen Orthodoxen Kirche, Erlangen, 1994; Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc, Iași, 1993; Sfinți daco-romani și români, 1994; Dicționarul Teologilor Români, București, 1996; Uniația în Transilvania în trecut și astăzi, Editura „Episcop Nicolae Popovici”, Oradea, 2006.

A publicat un număr mare de studii și articole în reviste bisericești din țară și din străinătate, peste 150 articole de popularizare (mai ales în „Telegraful Român”), recenzii, cuvântări, expuneri la Radio etc.

Referințe (selectiv): Dicționarul teologilor români. – Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 325 – 327; Enciclopedia istoriografiei românești. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 256; Enciclopedia Who’s Who în România, Bucureşti, 2002, p. 495; Pr. Prof. Mircea Păcurariu la 65 de ani. Biobibliografie, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 1997; Rusu, N. Dorina. Membrii Academiei Române.1866-1999. Dicționar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999, p. 400.