Muzeul identităţilor şi conflictelor transilvănene va fi construit până în 2026

Muzeul identităţilor şi conflictelor transilvănene (MUTRA), cu spaţii adecvate pentru depozitare, cu laboratoare de conservare şi de restaurare care să respecte toate cerinţele, astfel încât patrimoniul deţinut să fie protejat în cele mai bune condiţii, va fi construit în judeţul Cluj până în 2026 ca o extindere a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, anunţă Ministerul Culturii.

Construirea Complexului Muzeal – Muzeul identităţilor şi conflictelor transilvănene (MUTRA), finanţat prin PNRR, cu o valoare de 145.849.275,59 lei, se va încheia pe 30 iunie 2026. 

Proiectul conţine şi săli de educaţie muzeală, o sală de evenimente multifuncţională, o sală multimedia, cafenea, ludotecă, shop. MUTRA îşi propune să devină un spaţiu de petrecere a timpului liber pentru toată familia.

Potrivit Ministerului Culturii, obiectivul general al proiectului constă în construirea unui spaţiu muzeal modern, spaţiu în care viziunea holistică asupra patrimoniului să includă patrimoniul tangibil şi intangibil, prin integrarea vizitatorilor într-un mediu istoric potrivit. Prin implementarea prezentului proiect se va crea un spaţiu dimensionat adecvat, în conformitate cu patrimoniul cultural deţinut şi potenţial, corespunzător din punct de vedere al tipurilor de artefacte depozitate şi al sistemelor de control al microclimatului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Complexul Muzeal propus îşi doreşte dezvoltarea unei reţele extinse de organizaţii din mai multe sectoare, axate pe cercetarea, conservarea, restaurarea şi diseminarea patrimoniului mobil, imobil sau imaterial şi pe conştientizarea valorilor arealului istoric transilvănean.

Rezultatele aşteptate:

construirea şi amenajarea Complexului Muzeal ca un spaţiu de coeziune a unor creaţii inovative, cu o clădire modernă din punct de vedere arhitectural, al echipamentelor şi dotărilor;
dezvoltarea unor tehnologii de expunere de ultimă generaţie, precum şi expoziţii interactive şi modulare, care presupun un dialog cu vizitatorii şi implicarea directă a acestora în moduri variate de tip new media;
cercetarea patrimoniului, lucrări de conservare şi restaurare, administrarea şi valorificarea unor colecţii esenţiale pentru înţelegerea parcursului nostru istoric şi direcţionarea accentului pe om şi pe evoluţia sa;
accesul direct la parteneriate cu mediul de afaceri, respectiv implementarea tehnologiilor digitale de prezentare, cercetare sau conservare a patrimoniului, realitate augmentată, realitate virtuală, inteligenţă artificială şi robotică.

Citește și Directorul British Museum a demisionat din cauza unei serii de furturi suspecte

În prezent, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) deţine o colecţie de aproximativ 450.000 de bunuri culturale arheologice, istorice, numismatice, documentare, memorialistice şi artistice, fiind astfel unul dintre principalele muzee din ţară din punctul de vedere al mărimii şi al importanţei patrimoniului cultural deţinut.

Prin această investiţie din cadrul PNRR se acordă sprijin financiar pentru dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor şi memorialelor dedicate opresiunii şi conflictelor. „România este datoare cu recunoaşterea dramelor provocate oamenilor şi societăţii în întregul ei de regimurile totalitariste şi este de datoria statului român să educe generaţiile viitoare într-un mod interactiv şi participativ, astfel încât aceste greşeli ale istoriei să nu se mai repete şi să construim o societate bazată pe valorile europene”, se arată în apelul PNRR (https://proiecte.pnrr.gov.ro).