Nestor Ignat, la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Nestor Ignat, „Înalt exemplu pentru presa noastră comunistă”, în revista „Presa noastră”, nr 106-107, 1965.

„Împreună cu un întreg popor și noi, ziariștii, am fost cutremurați de o durere din cele mai adânci: ne-a părăsit pentru totdeauna omul care, cu înțelepciune și fermitate a stat necurmat, decenii de-a rândul, în fruntea luptei partidului pentru făurirea și desăvârșirea socialismului în patria noastră.

Nu a existat desigur sector de muncă pe marele front al socialismului căruia tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în funcția de covârșitoare răspundere pe care i-au încredințat-o partidul și poporul, să nu-i fi acordat atenție, îndrumare, sprijin și imbold. Nouă, ziariștilor, prin specificul muncii noastre, ne-a fost dat să simțim această grijă zi de zi.

Suntem mulți cei care am avut prilejul să cunoaștem direct, personal, cât de neobosit se interesa tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej de dezvoltarea și întărirea presei noastre, de formarea unor cadre destoinice, temeinic pregătite, de ziariști, de orientarea ziarelor, a radioului și televiziunii spre cuprinderea a ceea ce este esențial.

„Gheorghiu-Dej a fost un cititor permanent al presei”

De la înălțimea marilor interese ale poporului, tovarășul Gheorghiu-Dej a fost un cititor permanent al presei noastre, un cititor atent, scrupulos, plin de căldură, dar și de exigență. Tovarășul Gheorghiu, cu toate ocupațiile sale multiple și obositoare urmărea tot ce era vrednic de laudă în coloanele presei și nu uita niciodată să spună un cuvânt bun, încurajator, ziariștilor care se distingeau în muncă, după cum nu uita să ne ajute întotdeauna cu sfatul său înțelept, cu privirea sa clarvăzătoare, ca să înțelegem mai profund problemele complexe ale economiei, politicii și culturii socialiste.

Citește și Radu Beligan, la moartea lui Gheorghiu-Dej: „E o despărțire tristă, grea, amară”

Cei ce studiază documentele de partid, lucrările tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, cei ce au cunoscut felul minuțios și aprofundat în care examina fiecare problemă, analiza științifică, multilaterală la care o supunea, grija cu care cântarea fiecare frază, fiecare cuvânt, văd în acestea una din cele mai înalt școli ale ziaristicii militante, un izvor nesecat de învățăminte, de forță de convingere pentru toți activiștii pe tărâmul propagandei de partid.

Gheorghiu-Dej „a pus pecetea personalității sale armonioase”

Contribuind, ca prim secretar al partidului, la îndeplinirea sarcinii importante a construirii și dezvoltării presei marxist-leniniste în România, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a pus pecetea personalității sale armonioase – care unea indisolubil îndrăzneala gândului înaripat cu înțelepciunea și ponderea științifică – pecetea înaltei partinități a stilului său de muncă asupra profilului și activității presei noastre, sprijinind astfel creșterea ei ca presă comuniști riguros principială și cu vigoare publicistică, plin de substanță, de idei bazate pe fapte temeinic verificate, detestând diletantismul, improvizația, vorbei goale, lăudăroșenia, o presă însuflețită de patriotism de dragoste pentru popor, de respect nedezmințit pentru adevăr, de abnegație în lupta pentru socialism și pace.

„Momentele grele, de durere”

Momentele grele, de durere, cum sunt cele pe care le-am trăit, sunt întotdeauna pentru comuniști și momente de scrutare a conștiinței. Toți ziariștii, în locul nostru de muncă, la postul nostru de luptă suntem hotărați să ne aducem contribuția, în și mai mare măsură, strâns uniți în jurul partidului noștri al Comitetului Central, la desăvârșirea construcții socialiste. Suntem hotărâți să ne concentrăm toate foițele noastre, tot devotamentul, talentul, priceperea pentru a ne apropia și mai mult de ceea ce ne-a cerut și ne-a ajutat să facem din presa noastră tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.”

Cine a fost Nstor Ignat

Nestor Ignat (n. 1918 – d. 2016) a fost un jurnalist, scriitor și grafician, fost președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cunoscut pentru promovarea ideologiei marxist-leninistă în cultură. Conform lui Vladimir Tismăneanu, Nestor Ignat a fost student al lui Nae Ionescu la Universitatea din București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.