Nicolae Iordan (n. 1877 – d.1939). Un cărturar uitat

Personalitate proeminentă, Nicolae Iordan s-a născut în luna Aprilie 1877 în Sibiu. Fiu de plugar. La vârsta de 2 ani a rămas orfan de tată. Mama lui, deși tânără, nu s-a mai recăsătorit, dedicându-se creșterii singurului ei fiu.

Schiță biografică

A urmat și a absolvit seminarul „Andreian” din Sibiu, secția pedagogică (1897-1900), luând diploma de învățător cu nota „Bine”. După absolvire a fost numit învățător provizoriu în satul Batiz, județul Hunedoara, la școala primară confesională ortodoxă română în anul școlar 1899-1900, iar din 1900 ca învățător definitiv la aceeași unitate. Aici pune bază unei biblioteci școlare, raritate pe vremea aceea, după cum aprecia presa vremii. Totodată, Nicolae Iordan a implicat elevii în numeroase acte culturale, scenete teatrale.

În anul școlar 1903-1904 a funcționat la școala capitală din Sebeș, județul Alba, iar de la 1 Septembrie 1904 a funcționat ca învățător la școala poporală confesională ort. română din Sibiu, cartierul Iosefin, scoală patronată pe atunci de Mitropolitul Transilvaniei, Ioan Meţian. Între anii 1910 – 1919 a funcționat la școala centrală primară confesională ort. rom. din Sibiu. Din 16 Februarie 1919 până la 1 Octombrie 1934, data la care a ieșit la pensie, a predat la școala primară de stat din Sibiu, devenită mai târziu „Școala primară de stat nr, 1 băieți”, în fruntea căreia a stat 11 ani.

Citește și Petru Șinca, preot și veteran al Războiului de Independență. Povestea unui destin

A fost secretar al Comitetului școlar comunal din municipiul Sibiu, timp de 11 ani, şi ca membru în Consiliul comunal, în toate ședințele a apărat interesele școlii romanești şi a luptat pentru ridicarea localurilor de scoală, în acest fel s-a construit și școala primară de fete nr. 1 „Regina Maria”, după cum informa în 1939 un articol din Luceafărul (Sibiu). Pentru construcții școlare și activitatea didactică a fost decorat de M. Sa Regele Carol II. cu „Răsplata Muncii” clasa. I-a.

A înființat la 30 Ianuarie 1922 o Bancă școlară unde elevii își depuneau micile economii. La finalul anului școlar 1927-1928, Banca număra depuneri în valoare de 162.277 Lei.

Activitatea extrașcolară

A fost membru activ în numeroase societăți culturale, economice şi religioase: „Reuniunea femeilor rom ort. din Iosefin”;  comitetul despărțământului „Astra” Sibiu; membru în comitetul de redacție al revistei „Vatra școlară”; membru în Comisia de sistematizare a planului orașului Sibiu etc. De asemenea, a fost președinte al Cercului Cultural Sibiu, de la înființarea instituției şi până la pensionare lui. Primul președinte al Asociației învățătorilor din județul Sibiu, ales în 1920.