Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina – O comoară a biodiversității din Carpații Meridionali

Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina este o arie protejată de importanță națională și internațională situată în Munții Șureanu, în partea sudică a județului Hunedoara. Întins pe o suprafață de 38.184 hectare, parcul cuprinde teritoriile administrative ale comunelor Baru, Boșorod, Bănița, Orăștioara de Sus și Pui. A fost declarat arie protejată în anul 2000, iar din 2007 face parte din rețeaua Natura 2000, fiind protejat ca propunere de sit de importanță comunitară și ca arie de protecție specială avifaunistică.

Scopul principal al parcului natural este protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice deosebite, cu valoare semnificativă peisagistică și culturală, și a unei mari diversități biologice. În cadrul parcului se află șase dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale ale județului Hunedoara: Complexul carstic Ponorâci-Cioclovina, Peștera Tecuri, Peștera Șura Mare, Cheile Crivadiei, Locul fosilifer Ohaba-Ponor și Peștera Bolii. De asemenea, în parc se găsesc siturile arheologice aflate în Patrimoniul UNESCO de la Sarmizegetusa Regia, Costești, Blidaru, Luncani-Piatra Roșie și așezările etnografice autentice din Platforma Luncanilor.

Biodiversitatea parcului este impresionantă, cuprinzând o gamă variată de ecosisteme terestre, specii de plante și animale sălbatice. Habitaturile naturale includ păduri de fag, păduri dacice de fag, păduri acidofile de Picea abies, păduri aluviale, pajiști cu Molinia, pajiști uscate seminaturale, comunități de lizieră, fânețe montane, comunități rupicole calcifile și peșteri în care accesul publicului este interzis.

Fauna parcului este diversificată și include numeroase specii de mamifere, păsări, pești, amfibieni și reptile, unele protejate prin lege și aflate pe lista roșie a IUCN sau enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE. Printre mamiferele întâlnite se numără ursul brun, lupul cenușiu, mistrețul, căprioara, vulpea, râsul eurasiatic, vidra, veverița, jderul, hermelina, viezurele etc.

Citește și Cetățile dacice din Munții Orăștiei: Descoperă Sarmizegetusa Regia și celelalte fortificații dacice