Primăria Capitalei va încheia un acord de parteneriat cu universităţile din București

Primăria Capitalei urmează să încheie un acord de parteneriat cu universităţile bucureştene, conform unui proiect adoptat în şedinţa de luni de consilierii municipali.

Obiectivele acordului sunt dezvoltarea activităţii de cercetare – dezvoltare, prin realizarea unor studii în parteneriat cu PMB; promovarea unor programe de formare şi orientare în carieră prin care studenţii să poată efectua stagii de pregătire şi practică în cadrul Primăriei şi al instituţiilor/serviciilor publice de interes local; prestarea de servicii de consultanţă de către instituţiile de învăţământ superior în domenii de interes pentru municipalitate; sprijinirea reciprocă în proiectele cultural – educative, ştiinţifice; participarea în parteneriat la implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă.

Universităţile ar putea dezvolta cursuri de specializare pentru angajaţii PMB şi ai instituţiilor/serviciilor publice de interes local, în funcţie de nevoile acestora. De asemenea, acordul prevede dezvoltarea de „incubatoare de afaceri” în parteneriat cu PMB, pentru a atrage tineri antreprenori în Capitală. Totodată, universităţile ar putea asigura consultanţă instituţională pentru problemele de dezvoltare a Bucureştiului.

Citește și Universitatea Bucureşti a serbat 30 de ani de când un profesor predă limba rromani la nivel academic

Acordul va intra în vigoare la data semnării şi va produce efecte până la data de 30 septembrie 2027, cu posibilitatea prelungirii, prin act adiţional, cu acordul părţilor.

Proiectul este motivat în raportul de specialitate prin „nevoia de comunicare şi cooperare între mediul universitar şi cel al administraţiei publice locale”, precum şi prin „necesitatea promovării şi desfăşurării de manifestări culturale, educaţionale şi ştiinţifice, în scopul satisfacerii interesului public local”.