Proiectul „Ce este munca”, selectat pentru Expoziţia Internaţională de Artă – la Biennale di Venezia

„Ce este munca/ What work is”, semnat de Şerban Savu (artist), Nana Esi (artist invitat), Sophie Keij (artist invitat), Ciprian Mureşan (curator), Cristian Alexandru Damian (manager proiect) şi Fundaţia IDEA (organizator), a obţinut cel mai mare punctaj (97) la concursul organizat de Ministerul Culturii pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, care va avea loc între 20 aprilie şi 24 noiembrie.

La data de 9 ianuarie 2024, a avut loc cea de-a doua etapă de evaluare a proiectelor din cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectului. 

Comisia de selecţie a evaluat cele trei proiecte calificate în etapa a II-a, acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului, respectiv: unitatea conceptului pentru ambele spaţii; fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului); strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

Citește și Concert extraordinar „Despre cultură” susţinut de Corul Madrigal la Palatul Patriarhiei

În urma centralizării punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei, a fost desemnat câştigător, cu 97 de puncte, proiectul „Ce este munca/ What work is”. Autori: Şerban Savu (artist), Nana Esi (artist invitat), Sophie Keij (artist invitat), Ciprian Mureşan (curator), Cristian Alexandru Damian (manager proiect) şi Fundaţia IDEA (organizator).

Locul al doilea a revenit proiectului „Monumente Vii/ Living Monuments”, care a obţinut 80 de puncte.

Locul al treilea a revenit proiectului „Te văd pe tine, văzându-te pe tine/ I See Yourself, Seeing Yourself”, cu un punctaj de 75,28. 

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestaţiile vor fi depuse, până la data de 11 ianuarie 2024, ora 17:00 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833 sau în format electronic prin e-mail la adresa bienala.venetia@cultura.ro, conform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului Culturii, şi formată din trei membri desemnaţi de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.