Radu Beligan, la moartea lui Gheorghiu-Dej: „E o despărțire tristă, grea, amară”

Radu Beligan „Omagiul nostru”, în revista „Teatru”, aprilie 1965

„E o despărțire grea, amară! Până mai ieri ne umplea inimile de bucurie zâmbetul luminos al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Îl simțim şi acum, în continuare, alături de noi, căci temeliile teatrului românesc şi ale întregii noastre arte noi au drept ctitor partidul, înțeleapta sa conducere, îndrumarea sa consecventă, desfășurata cu marea competență izvorâtă din adevărurile filozofiei materialist-dialectice, strâns legate de practica vieții.

Mă aflu în mijlocul unui tânăr colectiv de creație al acestor ani, şi întotdeauna căile noastre, căutările noastre, complexa şi dificila muncă de creație artistică ne-au fost limpezite de îndrumarea partidului.

Partidul ne-a dat bucurii

Partidul ne-a dat bucurii, dar şi sarcini ce ne încarcă de răspunderi civice deosebite, emoționante. L-am întâlnit de nenumărate ori pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în mijlocul artiștilor. Şi cine dintre noi n-a fost impresionat să simtă atât de aproape suflarea fierbinte a acestui conducător legat de aspirațiile poporului, a aceluia care, ieri, un simplu muncitor, a devenit primul cetățean al României socialiste ? Iar noi știm foarte bine că oricine se va apleca asupra ultimelor decenii din viața agitată a contemporaneității, va trebui să țină seama de ceea ce, în fruntea marelui partid al comuniștilor, a realizat acest luptător adânc înrădăcinat în realitățile poporului, patriei şi epocii sale.Am pierdut o mare valoare națională.

Am pierdut o mare valoare națională, şi cel mai fierbinte dintre omagiile pe care i le putem aduce, singurul demn de opera sa, este să continuăm, sub conducerea Partidului Muncitoresc Român, munca sa inspirată de țelurile socialismului şi dăruită, cu o fidelitate exemplară, întregului popor. În aceste momente, noi aducem conducerii partidului o mărturie de solidaritate şi un legământ de abnegație.

Citește și Tudor Arghezi, la moartea lui Gheorghiu-Dej

Strâns uniți în jurul Comitetului Central, în jurul conducătorilor noștri de nădejde, tovarășii de luptă şi de victorii ai marelui om, vom munci cu o râvna sporită pentru înfăptuirea deplină a idealurilor care ne călăuzesc, pentru bunăstarea şi fericirea poporului nostru, pentru victoria cauzei păcii şi progresului social în lume.”

Radu Beligan, actor cu o bogată activitate în teatru, film, televiziune și radio, s-a născut pe 14 decembrie 1918, în localitatea Galbeni, comuna Filipești, județul Bacău. Membru de onoare al Academiei Române (2004). S-a stins din viață pe 20 iulie 2016, în București.