S-a stins din viață Ovidiu Verdeș, scriitor, critic și cercetător literar

De curând s-a stins din viață (luni, 10 octombrie) Ovidiu Verdeș, scriitor, critic, cercetător literar și profesor universitar de teorie literară. Trista veste a fost dată de scriitoarea Cristina Bogdan, decan al Facultății de Litere din cadrul Universității București, unde ținea cursuri și Ovidiu Verdeș.

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe colegul nostru, Ovidiu Verdeș (1963-2022). Profesor foarte dedicat și îndrăgit de studenți, teoretician literar de excepție, cu studii de referință consacrate deconstrucției și metaforei, Ovidiu Verdeș a fost și autorul romanului “Muzici și faze”, care a marcat devenirea literară a generației 2000 de prozatori și a reușit să apropie tinerii cititori de literatura română contemporană.

Sunt multe lucruri neplăcute în a fi decan. Dar sunt și câteva foarte grele, printre care și sarcina de a-ți anunța colegii că unul a plecat mult prea repede.

Ieri am scris un poem despre moartea care nu există. Cred, mai departe, că suntem ai Vieții” a scris Cristina Bogdan pe Facebook

Ovidiu Veerdeș – CV

Experienţă  în învățământ

 • Învățământul preuniversitar: Profesor de română şi engleză la Şcoala generală din comuna Breţcu, judeţul Covasna (1985-1987), la Liceul Industrial „Oltul” din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, prin detaşare (1987-1988) şi la Liceul de Matematică-Fizică nr. 1 din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, prin detaşare (1988-1989). Definitivarea în învățământ obţinută prin Ordinul ministrului educaţiei şi învățământului nr. 8385, începând cu data de 15.09.1988.
 • Învățământul universitar: Asistent titular la Facultatea de Litere din Bucureşti, Catedra de Teoria Literaturii, prin concurs (1991-1999), lector la Facultatea de Litere din Bucureşti, Catedra de Teoria Literaturii, prin concurs (1999-2005), conferenţiar la Facultatea de Litere din Bucureşti, Catedra de Teoria Literaturii, prin concurs (2005-2008), profesor la Facultatea de Litere din Bucureşti, Catedra de Teoria Literaturii, Literatură comparată, Etnologie şi folclor (în prezent, Departamentul de Studii literare), prin concurs (din 16 februarie 2009).
Cursuri, seminare predate
 • Cursuri şi seminare de teoria literaturii la specializările Limbă şi Literatură Română – Limbă şi literatură străină, învățământ de zi, fără frecvenţă şi la distanţă (Facultatea de Litere), Limbi şi Literaturi Străine (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine), Limbă şi literatură Română – Teologie (Facultatea de Teologie Ortodoxă).
 • Cursuri şi ateliere la masteratul de Teoria literaturii şi literatură comparată;
 • Prelegeri la Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere. 
 • Curs de Concepte literare la Facultatea de Istorie şi Geografie;

Citește și Filosoful francez Bruno Latour a murit la 75 de ani

Alte activităţi profesionale:Între 1989-1991, redactor la Editura Academiei.

Participare la proiecte:

Proiectul Catedrei de Teoria Literaturii ,,Regândind locul teoriei literare în şcoală, universitate şi în disciplinele umaniste”– grant CNCSIS (2003), director de proiect prof. dr. Mircea Martin,

Proiectul „Identitate de frontieră în Europa lărgită”, director de proiect lector dr. Romaniţa Constantinescu, grant C.N.C.S.I.S. 2007.

În perioada 1995-1996 am efectuat o cercetare asupra literaturii române contemporane de frontieră în cadrul unei burse acordate de Colegiul “Noua Europă”.

În 2008 ( ianuarie – aprilie),  o cercetare asupra autobiografiei în cadrul unei burse postdoctorale acordate de Fundaţia Andrew. W. Mellon la I.A.S.H. (Institute for Advanced Study in the Humanities), Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie.

Între septembrie 2012-februarie 2013, o cercetare asupra autobiografiei în cadrul unei burse postdoctorale acordate de fundaţia Andrew. W. Mellon la NIAS (Netherlands Institute for the Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) Wassenaar, Olanda, cu proiectul „Counter-stories: Exile and Autobiography in the Writings of Contemporary Romanian Diaspora Authors”.

Citește și A murit actorul Alexandru Arșinel

Asociaţii profesionale: Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată; Membru al Centrului interdisciplinar de studii culturale europene şi româneşti „Tudor Vianu”. Membru al NIAS Fellows Association.

Premii şi distincţii obţinute:
 • Premiul pentru debut în proză al Uniunii Scriitorilor din România pe  2000 pentru romanul Muzici şi faze şi nominalizări la diferite premii de debut pentru acelaşi roman:  al revistei România literară (2000), al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România (2000), la premiul „Prometheus” al Fundaţiei „Anonimul” (2000).
 • Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată pe anul 2005, pentru volumul Metaforă şi metafizică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005.
Burse
 • Bursier al Colegiului „Noua Europă” (1995-1996);
 • Bursă postdoctorală acordată de Fundaţia Andrew W. Mellon la I.A.S.H. (Institute for Advanced Studies in the Humanities), Universitatea din Edinburgh, 2008.
 • Bursă postdoctorală acordată de Fundaţia Andrew W. Mellon la N.I.A.S. (Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) din Wassenaar, Olanda , septembrie, 2012-februarie 2013.

Citește și A murit artista și muzeografa Pia Paleologu

Lista lucrărilor publicate

a) autor unic

Volume de specialitate:

 • Metafora – un concept deschis, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, I.S.B.N. 973-575-968-3, 226 p.
 • Metaforă şi metafizică: Heidegger, Nietzsche, Blaga, Derrida, Editura Universităţii Bucureşti, 2005, I.S.B.N. 973-575-970-5, 246 p.
 • Teorie literară contemporană. Teme, autori, abordări, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, I.S.B.N. 978-973-737-594-0, 280 p.
Volume de literatură:
 • Muzici şi faze (roman), Editura Univers, col. “Prima verba”, Bucureşti, 2000, I.S.B.N. 973-34-0708-9, 312 p;  ediţia a doua revăzută  şi adăugită, Editura Aula, col. “Frontiera”,  Braşov, 2003, I.S.B.N. 973-8206-95-2, 379 p.; ediția a III-a revăzută, Editura Polirom, col. „fiction Ltd”, 2016.
(b) Studii publicate în  volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale recunoscute din ţară şi din străinătate:
 • ,,Textes de frontière, contextes de transition”, în vol. New Europe College Yearbook 1995-1996, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, I.S.B.N. 973-28-0455-6. pp. 357-403.
 • „Metaforă şi model ştiinţific în teoriile lui Blaga şi Max Black”, în Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneşti, coordonator Mircea Martin, Editura Grup Editorial Art, Bucureşti 2006, I.S.B.N. (10) 973-7678-92-3, pp. 25-38.
 • ,,Miraj lingvistic sau miraj ştiinţific? Toma Pavel şi moştenirea structuralismului” , în vol. Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneştiop. cit.,  pp. 211-219
 • ,,Mihai I. Spăriosu: o hermeneutică a culturii pornind de la jocul nietzschean” ,  în vol. Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneştiop. cit., pp. 222-234.
 • „Autobiography in a Postcomunist Context”, în vol. „The Seventh International Conference of KACEEBS: EU Membership of East and Balkan European Countries: Unity or Diversity?”, The Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies, Bucharest University, Romania, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Koreea, 2007,  pp. 173-179.

Citește și Scriitoarea Hilary Mantel a murit la vârsta de 70 de ani

c) studii publicate în alte volume colective

„Identitate personală şi identitate narativă într-un text de frontieră: Jurnalul de la Păltiniş”, în vol. Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, coord. Romaniţa Constantinescu, Editura Polirom, Iaşi, 2008, I.S.B.N. 978-973-46-1234-5, 350p. pp. 292-313.

Parabolă despre resentiment sau poezia de iubire a lui Mircea Ivănescu”, în vol.  Universitas. A fost odată un cenaclu, Mircea Martin (coord.), Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2008, I.S.B.N. 978-973-167-003-4, 568 p. pp. 413-420.

„Cenaclul ca (pre)text”, în vol.  Universitas. A fost odată un cenacluop. cit., pp. 147-151.

d) Autor prefaţă, postfaţă
 • Mihai I. Spăriosu, Resurecţia lui Dionysos. Conceptul de joc şi dimensiunea estetică  în discursul filosofiei şi al ştiinţei moderne, traducere de Ovidiu Verdeş, Editura Univers, Bucureşti, 1997, I.S.B.N. 973-34-0499-3, 376 p. Postfaţa,,Dionysos, Nietzsche şi literatura”,  pp. 346-372.
 • Jacques Lacan, Funcţia şi cîmpul limbajului şi al vorbirii în psihanaliză, Editura Univers, Bucureşti, 2000. I.S.B.N. 973-34-0803-4, 152p.. Prefaţa ,,O altă punctuaţie. Lacan după douăzeci de ani”,  pp. 5-25.
 • Cristian Robu-Corcan, Gravură în mi bemol, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, I.S.B.N. (10) 973-50-1264-2, caracterizare critică,  p. 6.
e) Traduceri
 • Mihai I. Spăriosu, Resurecţia lui Dionysos. Jocul şi dimensiunea estetică  în discursul filosofiei şi al ştiinţei moderne, Editura Univers, Bucureşti, 1997 (Dionyssus Reborn: Play and the Aesthetic Dimension in Modern Philosophical and Scientific Discourse, Cornell University Press, 1987).

Citește și Redactorul-șef al ziarului Komsomolskaya Pravda (Rusia) a murit subit, la vârsta de 68 de ani

Articole în reviste de specialitate şi literare
 • „Generaţia ‘80: teorie, ideologie, istorie” în Viaţa românească, nr. 12/1996, pp. 26-35.
 • „Une parabole postmoderniste: Bacovia relu par Cristian Popescu”, în Euresis. Cahiers roumains d’etudes littéraires, nr.1-2 / 1995-1996 („Le postmodernisme dans la culture roumaine”), Editions Univers, Bucarest, I.S.S.N. 1223-1193,  pp. 303-310;
 • „Quelques remarques sur Le mirage linguistique”, în Euresis. Cahiers roumains d’etudes littéraires, nr. 1-2 din 1996, „Bilan du poststructuralisme”, Editions Univers, Bucarest, I.S.S.N. 1223-1193,  pp. 281-292;
 • „Textes de frontière et canon littéraire”, în Euresis. Cahiers roumains d’études littéraire, nr. 1-2 /1997- 1998, pp. 66-83.
 • „Bujor Nedelcovici, între istorie si ficţiune”, în Cuvântul, nr. 9 (351)/ 15 septembrie-14 octombrie 2006, p. 5.
 • „Un concept original: poezia tranzitivă”, în Vatra, nr.438-439/ septembrie-octombrie 2007 („In memoriam Gheorghe Crăciun”), I.S.S.N. 1220-6334, pp. 120-128. 
 • „Elements de theorie de la lecture chez Roland Barthes”, în Euresis. Cahiers roumains d’etudes litteraires,  no. 1-4/2012 („La place de la theorie litteraire”), pp. 89-97.
 • „Bettween genre and gender: the ,Canon’ of Autobiography”, în Euresis, Cahiers roumains d’etudes litteraires, no.1/2013 („Canons et valeurs. L’Histoire litteraire en mouvement”), pp. 55-70.    
Comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, colocvii etc.
 • – „Recitind Jurnalul de la Păltiniş”, comunicare susţinută la Colocviul „Identitatea culturală” desfăşurat la Facultatea de Litere din Bucureşti, 1-2 iunie 1994.
 • – „Metaforă şi discurs teoretic”, comunicare susţinută la Sesiunea de Comunicări a Facultăţii de litere din Bucureşti, iunie 1998.
 • – „Teoria metaforei la Blaga şi Max Black. Cazul ştiinţelor exacte”, comunicare susţinută la Prima Conferinţă a Catedrei de Teoria Literaturii a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti ,,Cum s-a făcut teorie literară în Romînia. Moştenirea unei discipline recente”, 12-13 noiembrie 2004.
 • – „Elemente de teorie a lecturii la Roland Barthes”, comunicare susţinută la A doua Conferinţă anuală a catedrei de Teoria Literaturii, 9-10 decembrie 2005, Facultatea de Litere Bucureşti.
 • – „Autobiografie şi autolegitimare în România postcomunistă”, comunicare susţinută la A treia Conferinţă Internaţională a Catedrei de Teorie Literară cu tema „Legitimitate şi legitimare în cultură şi societate” – 23-25 noiembrie, 2006, Universitatea din Bucureşti.
 • – „Autobiography in a Postcommunist context”, comunicare susţinută la
 • A şaptea conferinţă internaţională a KACEEBS (The Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies) cu tema ,,E.U. Membership of East and Balkan European Countries: Unity or Diversity?”, 11-12 iulie 2007, Sinaia.

Citește și A murit Neagu Udroiu, publicist, reporter şi diplomat

 • – „L’autobiographie – bête noire de la deconstruction contemporaine”, comunicare susţinută la A patra conferinţă internaţională organizată de Centrul interdisciplinar de studii culturale europene şi româneşti „Tudor Vianu” cu tema Ideea de prezenţă, 30 noiembrie-1 decembrie 2007, Universitatea din Bucureşti.
 • – „Construcţia teoretică într-o epocă postcanonică. Cazul Ph. Lejeune”, comunicare susţinută la A cincea conferinţă organizată de Centrul interdisciplinar de studii culturale europene şi româneşti „Tudor Vianu” cu tema „Canon(s) et Valeur(s)”, Bucureşti, Facultatea de Litere, 21-22 noiembrie 2008.
 • „Identitate narativă, autobiografie și ficțiune”, Centenar Paul Ricoeur, „Reprezentarea trecutului. Prezenţă, absenţă, anterioritate”, organizat de Societatea Română de Fenomenologie, Centrul de Studii Fenomenologice, Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și Filozofie practică, Universitatea din București, 29 noiembrie 2013.
 • „Matei Călinescu et la dimension autobiographique de la (re)lecture”, conferința internațională „Localizing Theory. Schools of Thought and Policies of Knowledge in Contemporary Literary Studies”, Facultate de Litere, Universitatea din București, 3-4 aprilie 2015

Citește și Irene Papas a murit la vârsta de 96 de ani. Actrița suferea de Alzheimer din 2013

Cronică literară

20 de cronici literare de proză  în revista Cuvântul, între 2004 şi 2006

21 de eseuri și recenzii critice în revistele:

Memento -1990 (2); Luceafărul 1990-1991 (2), Contrapunct 1991(1); România literară (1993 (2);  Dilema 1993- 1998 (11); Cuvântul 2005-2006 (3) Viaţa românească  (1990-1991) (2), Observator cultural (2007) (1)

   (d) Diverse

Note critice în volumul Teoria literaturii. Orientări în teoria şi critica literară contemporană, antologie alcătuită de Oana Fotache şi Anca Băicoianu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005, I.S.B.N. 973-737-051-1; pp. 548-549, 552-553 şi  556.

Caracterizare critică, în vol. Cristian Robu-Corcan, Gravură în mi bemol, Editura Humanitas,Bucureşti, 2006, I.S.B.N. (10) 973-50-1264-2,  p. 6.

 • Poezie şi proză în reviste literare:
 • – Poezie în Luceafărul (serie nouă) nr. 33 / 12 septembrie 1990, p. 11, şi Contrapunct (1991).
 • – fragmente din romanul Muzici şi faze în revistele: Interval, nr. 5-6 (13-14) / 1998; Observator cultural, nr. 13/2000.
 • – Muzici şi faze, fragmente în traducere engleză (Musics and tricks), în Plural. nr 26/2005, pp. 303-315 şi no.2 (30)/2007.