Sabina Adlesberg

Sabina Adlesberg, de etnie evreiască, s-a angajat ca muncitoare și a devenit membră a Partidului Comunist Român în anul 1933. A fost arestată, judecată și condamnată, deși detaliile specifice ale acestor incidente nu se știu cu exacitate.

În perioada sa de activitate, Sabina Adlesberg a lucrat la tipografia Comitetului Local București. Informațiile specifice privind durata acestei angajări nu sunt disponibile.

Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), în Colecția 53, dosar A/16.

Indice Comuniști în ilegalitate