Se înfiinţează Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti

Politehnica Bucureşti va fuziona, prin comasare, cu Universitatea din Piteşti, prevede un proiect de lege privind înfiinţarea Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti iniţiat de Guvern, depus la Parlament.

„Se înfiinţează, fără parcurgerea procedurilor de acreditare, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, denumită în continuare Politehnica Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept public, parte a sistemului naţional de învăţământ superior, pe baza fuziunii prin comasare a Universităţii Politehnica din Bucureşti cu Universitatea din Piteşti. Sediul principal al Politehnica Bucureşti este în municipiul Bucureşti, bd. Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, cod poştal 060042”, prevede proiectul de lege.

Potrivit acestuia, în cadrul Politehnica Bucureşti funcţionează Centrul Universitar Piteşti, structură fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, Str. Târgul din Vale, nr. 1, cod poştal 110040. Politehnica Bucureşti preia studenţii şi studenţii doctoranzi înmatriculaţi, după caz, la programele de studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, precum şi cursanţii înmatriculaţi la programele de studii postuniversitare, organizate, în condiţiile legii, de la universităţile care fuzionează. Studenţii îşi păstrează drepturile şi creditele obţinute anterior fuziunii.

Citește și Universitatea Politehnica București a găzduit Olimpiada Naţională de Informatică

Politehnica Bucureşti preia şi preşcolarii, şcolarii şi elevii de la structurile de învăţământ preuniversitar organizate în cadrul universităţilor care fuzionează.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul didactic şi nedidactic din universităţile care fuzionează se preia prin transfer în interesul serviciului de către Politehnica Bucureşti. Acest personal îşi va desfăşura activitatea în aceeaşi localitate unde se află sediul universităţilor care fuzionează şi îşi menţine drepturile avute anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Politehnica Bucureşti preia în proprietate, prin efectul legii, bunurile imobile deţinute cu titlu de proprietate de către universităţile care fuzionează.

Politehnica Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior de stat, este finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, venituri proprii şi din alte surse, potrivit legii. Toate resursele de finanţare ale universităţii se constituie ca venituri proprii. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii.

Proiectul a fost depus la Senat, ca primă Cameră sesizată.