Semnare contract pentru reabilitarea Conacului Mocioni

Vineri, 17.12.2021, Consiliul Județean Timiș a semnat contractul pentru lucrările de proiectare și execuție din cadrul proiectului „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș”, acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Antreprenorul care va executa serviciile de proiectare și execuție constă în Asocierea T.T. & CO SOLARIA GRUP SRL – EURAS SRL – GRAPHIC SPACE SRL, lider T.T. & CO SOLARIA GRUP SRL.

Durata serviciilor de proiectare este de 6 luni, iar cea de execuție a lucrărilor de 22 de luni.

Costul total al contractului este în valoare de 9.802.165,25 lei + TVA.

Reabilitarea monumentului este doar una dintre componentele proiectului. Este cea mai provocatoare și laborioasă, dar împreună cu acțiunile care vizează refuncționalizarea și revitalizarea, vom atinge ce ne-am propus prin acest proiect, aspirații care depășesc cu mult sfera unui obiectiv refăcut din punct de vedere fizic.

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea economică, socială și culturală a județului Timiș prin punerea în valoare a Conacului Mocioni din Foeni, monument istoric de valoare națională și universală.

Citește și Domul Romano-Catolic din Timișoara, complet renovat, ar putea fi redeschis de Paștele Catolic

Obiectivele specifice constau în:

  1. creșterea atractivității turistice-culturale a zonei prin reabilitarea și refuncționalizarea monumentului istoric – Conacul Mocioni din comuna Foeni, județul Timiș, pe parcursul a 36 de luni;
  2. dezvoltarea unei oferte culturale atractive și unice în județul Timiș prin punerea în valoare a unui monument istoric situat într-un mediu rural marginalizat, pe parcursul a 36 de luni.

Conacul Mocioni va deveni un centru pentru activități culturale, educaționale și artistice. Acțiunile prevăzute a se desfășura aici sunt intersectoriale, având specific cultural, educațional, patrimonial, turistic sau artistic.

Conacul, chiar și în stadiul în care se găsește acum, este unul care merită toată atenția și preocuparea noastră, fiind unul dintre cele mai vechi monumente de istorice din județ, iar odată cu realizarea acestei investiții vom avea norocul să ne bucurăm de frumusețea și impozanța din perioada sa de glorie.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin-Adrian NICA, a declarat cu prilejul semnării contractului: „Suntem încântați că lucrurile au început să intre pe un făgaș normal de desfășurare. După întârzierile întâmpinate anterior, era o condiție esențială pentru a putea atinge obiectivele acestui proiect ambițios. Sunt convins că o bună comunicare cu antreprenorul, precum și o supraveghere îndeaproape a evoluției lucrărilor din partea personalului tehnic din cadrul Consiliului Județean ne vor permite ca, la final, să avem parte de unul dintre cele mai frumoase monumente istorice din țară, ce va polariza dezvoltarea zonei pe mai multe sectoare.”

Cotește și Timișul se prezintă lumii la Expo Dubai, sub coordonarea Consiliului Județean

Informații tehnice despre proiect

Sursele de finanțare: Granturile SEE 2014 – 2021 prin ProgramulRO-CULTURA, bugetul județului Timiș, bugetul de stat

Apel de proiecte: Apel 3 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Bugetul estimativ al proiectului: 16.969.459,77 lei (inclusiv TVA)

Cheltuieli totale eligibile proiect: 11.901.250,03 lei din care:

  • finanţare nerambursabilă din Granturile SEE 2014 – 2021: 8.092.850,02 lei
  • cofinanţarea de la bugetul național: 1.428.150,00 lei
  • contribuție proprie Solicitant și Parteneri la cheltuielile eligibile: 2.380.250,01 lei

Cheltuieli neeligibile proiect: 5.068.209,74 lei

Durata proiectului: 25.05.2021 – 30.04.2024 (36 luni)

Beneficiarii proiectului:

Promotor de proiect: UATJudețul Timiș (RO)

Partener proiect nr.1: Institutul Intercultural Timișoara (RO)

Partener proiect nr.2: NORTH Consulting ehf Islanda (IS)

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
 
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.