Televiziunea Română are o nouă organigramă

Televiziunea Română (TVR) are o nouă organigramă, construită pe criterii de eficienţă şi performanţă. După 11 ani de la cea mai recentă reorganizare a Televiziunii Române, managementul SRTv a elaborat şi aprobat o nouă structură de organizare care elimină disfuncţionalităţile.

Consiliul de Administraţie al TVR a aprobat, totodată, noul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) al SRTv – un instrument esenţial care descrie structura organizaţiei, cu atribuţii, competenţe, responsabilităţi, niveluri de autoritate şi relaţionare -,  numărul maxim de posturi din SRTv şi statul de funcţii. Ultima modificare a Regulamentului datează din anul 2012. 

„Reorganizarea Televiziunii Române este un act de responsabilitate, un demers care urmăreşte exclusiv interesul publicului, prin crearea unui cadru propice dezvoltării instituţiei şi, implicit, creşterii relevanţei TVR în spaţiul media”, a declarat Dan-Cristian Turturică, preşedinte-director general al SRTv. „TVR are puterea de a-şi îndeplini rolul în societate, însă dinamica evoluţiei mass-media impune o reformare şi o adaptare a serviciului public de televiziune. Este un pas firesc şi obligatoriu pentru ca SRTv să continue să îşi îndeplinească misiunea publică în acord cu standardele actuale, cu aşteptările românilor şi cu provocările pe care le prezintă un context global din ce în ce mai turbulent”, a mai precizat PDG al TVR.

Citește și TVR Folclor, al 13-lea post al Societăţii Române de Televiziune, lansat

Prin noua structură organizatorică, mai suplă şi mai bine adaptată erei digitale, conducerea televiziunii publice îşi propune eficientizarea fluxului de lucru, creşterea performanţei prin reaşezarea structurilor, alocarea responsabilă a resurselor, cheltuirea judicioasă a banului public şi punerea în valoare a celei mai importante componente a sa – oamenii.

Reorganizarea nu presupune concedieri, ci vizează crearea unui nou sistem de relaţii între structuri şi între oameni care să încurajeze colaborarea, să stimuleze creativitatea, dar şi să crească gradul de responsabilitate în folosirea resurselor umane, financiare şi tehnice. Noua organigramă va crea cadrul necesar dinamic pentru ca TVR să performeze la adevărata sa capacitate.

În termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data aprobării structurii organizatorice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SRTv, Departamentul Resurse Umane va repartiza posturile şi personalul din structura organizatorică actuală în noua structură organizatorică aprobată.

Prin hotărârea Consiliului de Administraţie adoptată în 14 decembrie, SRTv răspunde şi cerinţelor Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung şi pune în aplicare deciziile Curţii de Conturi.