Cultura în regimul lui Gheorghiu-Dej într-un oraș monoindustrial – Călan

Inevitabil, perioada totalitară și-a pus amprenta asupra activității culturale, dar și a celei industriale. Bibliotecile publice au fost „curățate” de autori ostili regimului, brigăzile artistice din uzina „Victoria” Călan au întreprins tot mai dese acțiuni propagandistice. În întreprinderile și instituțiile din județ au avut loc dese întâlniri festive ale oamenilor muncii în cadrul cărora s-au expus „conferințe despre viața, activitatea …

Citește mai mult