Desființarea rumâniei în Țara Românească (5 august 1746)

La 5 august 1746, Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești, desființa rumânia în Țara Românească, eliberându-i pe țărani din starea de servitute fie de bună voie, fie prin răscumpărare. Măsura se înscria în politica reformatoare a domnului, menită să îmbunătățească traiul țăranilor și să asigure o funcționare mai eficientă a sistemului fiscal. Timp de aproape 40 de ani (1730-1769), Constantin Mavrocordat …

Citește mai mult