Junimea și modernizarea culturii românești

Societatea Junimea, înființată în Iași în 1863, a avut un impact semnificativ asupra culturii și societății românești, contribuind la modernizarea și consolidarea identității naționale. Această mișcare culturală și literară a reunit o generație de intelectuali talentați, care au avut un impact de durată în viața culturală și educațională a țării. Originea și scopurile Societății Junimea Junimea a fost fondată de …

Citește mai mult

Universitatea „Titu Maiorescu” a cumpărat „teza pentru licenţă” din 1861 a lui Titu Maiorescu

Universitatea „Titu Maiorescu” a achiziţionat prin licitaţie publică „teza pentru licenţă” în Drept a lui Titu Maiorescu, susţinută la Universitatea din Paris în 1861, la preţul de 2.000 de euro. Exemplarul original face parte din ediţia publicată obligatoriu în cadrul susţinerii examenului de licenţă conform regulamentului prestigioasei Universităţi şi cuprinde corecturile şi adăugirile olografe ale autorului. Volumul este într-o stare …

Citește mai mult

Teza de licenţă scrisă de Titu Maiorescu şi teza de doctorat a Zoiei Ceauşescu, adjudecate

Teza de licenţă scrisă de Titu Maiorescu şi teza de doctorat a Zoiei Ceauşescu, cu semnătură şi dedicaţie, au fost adjudecate, joi seara, la licitaţia organizată de Casa Artmark. Potrivit rezultatelor licitaţiei de cărţi rare, hărţi, manuscrise şi autografe, teza de licenţă în drept scrisă de Titu Maiorescu în 1861, în limba franceză, şi susţinută la Universitatea din Paris a …

Citește mai mult

Teza de licenţă scrisă de Titu Maiorescu şi teza de doctorat a Zoiei Ceauşescu, scoase la licitaţie

Teza de licenţă scrisă de Titu Maiorescu şi teza de doctorat a Zoiei Ceauşescu, cu semnătura şi dedicaţia fiicei lui Nicolae Ceauşescu, sunt scoase la licitaţie joi, 2 februarie, la Artmark, alături de o impresionantă colecţie de cărţi rare, ediţii princeps, cu semnătura olografă a unor scriitori celebri, dar şi alte documente istorice, manuscrise de colecţie, hărţi vechi sau fotografii …

Citește mai mult

Scrisoarea lui Eminescu către Maiorescu (februarie 1884)

Viena 4/ 16 februarie 1884 Stimabile domnule Maiorescu, Astăzi, ieșind din casa de sănătate pentru vreo două ore, mă folosesc de vizita ce o fac nepotului D-voastră, d-lui Popasu, penntru a vă adresa aceste șiruri. Sunt mai bine de trei săptămâni de când au încetat toate simptomele boalei de care am suferit, încat, dacă ar fi stat în putința mea, …

Citește mai mult

Scrisoarea lui Eminescu către Maiorescu (octombrie 1887)

Iași, 15/27 Octombrie 1877 Mult stimate domnule, Faptul că n-am răspuns până acum la telegrama expediată de dumneavoastră cu răspuns plătit este de o nepolitețe fără margini, pe care vă rog să aveți bunătatea de a nu mi-o lua în nume de rău. În chipul acesta se manifestă însă nehotărârea mea. Slavici îi scrisese lui Jacques că la „Timpul” lucrurile …

Citește mai mult

Scrisoarea lui Maiorescu către Eminescu (februarie 1884)

Domnului Eminescu WIEN, Ober-Döblingin der Heilanstalt Leidesdorf-Obersteiner Iubite domnule Eminescu, Și scrisoarea D-tale cătră mine și scrisoarea de mai nainte cătră Chibici le-am cetit eu cu familia mea și cu toți amicii D-tale cu nespusă bucurie. Căci ne-au fost dovada sigură despre deplina D-tale însănătoșire. Nu te mira că-ți vorbesc mai întăi de bucurie, deși amândouă scrisorile sunt triste și …

Citește mai mult