Dinamica complexă a relațiilor româno-sovietice (1917-1938)

Relațiile româno-sovietice în perioada interbelică au fost complexe și tensionate, fiind marcate de neîncredere reciprocă și rivalități politice. După Revoluția Bolșevică din 1917 și crearea Uniunii Sovietice în 1922, România, care se extinsese teritorial în urma Primului Război Mondial, a fost preocupată de securitatea sa în fața unei puteri comuniste emergente. În anii 1920, relațiile au fost dominate de chestiunea …

Citește mai mult

Prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991: Evenimente, cauze și implicații

Prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 a marcat un punct de cotitură în istoria modernă, având efecte semnificative asupra politicii mondiale și relațiilor internaționale. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) a încetat să mai existe pe 26 decembrie 1991 prin declarația nr. 142-H a Sovietului Suprem al Republicilor Uniunii Sovietice, recunoscând independența a douăsprezece republici ale Uniunii Sovietice, și crearea Comunității Statelor …

Citește mai mult

Baza de date a etnicilor germani deportați la „munca de reconstrucţie” în Uniunea Sovietică (1945)

În cadrul mandatului său legal, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pune la dispoziţia solicitanţilor copii de pe documentele identificate în dosarele pe care le are în gestiune. Copiile xerox certificate C.N.S.A.S. pot fi utilizate în vederea recuperării/redobândirii unor bunuri/drepturi, în temeiul unor legi speciale: În cadrul modificărilor aduse Decretului-Lege nr. 118/1990, Parlamentul României a adoptat prevederi legale privind despăgubirea, …

Citește mai mult