Tranziția României către Socialism: Impactul Constituției din 1948

România, odată o monarhie constituțională începând cu anul 1866, a traversat o transformare dramatică în 1948 cu adoptarea noii sale constituții. Constituția din 1948 a marcat începutul unei ere în care modelul economic socialist al economiei planificate a fost implementat și a avut loc o restructurare majoră a autorității legislative.

Din 1866, Parlamentul României, compus din Adunarea Deputaților și Senat, a fost corpul care a deținut autoritatea legislativă. Totuși, după abrogarea Constituției din 1923 în 1947, a urmat o perioadă de schimbări semnificative în structura politică a țării. Adunarea Deputaților s-a autodizolvat la 25 februarie 1948 și a fost înlocuită de Mare Adunare Națională (MAN), care a adoptat noua constituție la 13 aprilie 1948.

Constituția din 1948 a introdus conceptul de „lupta de clasă” în sfera politică a României. Acest nou cadru a divizat cetățenii în două categorii: „clasa muncitoare” și ceilalți, declanșând o „luptă” între aceste două clase. Deși acest tip de divizare a fost interzis în toate constituțiile anterioare, noua abordare a fost implementată în scopul promovării socialismului și a restructurării societății.

Implementarea acestei lupte de clasă a dus la epurări semnificative în învățământ și la arestarea și închiderea a foști miniștri, secretari de stat, prefecți, membri ai parlamentului și așa mai departe, începând cu anul 1948. În plus, nu toți cetățenii români erau egali în fața legii.

Citește și Constituția Regatului României din 1938 și începutul Dictaturii Regale a lui Carol al II-lea

Constituția din 1948 a permis, de asemenea, aplicarea modelului economic socialist de planificare centralizată. Astfel, constituția a pregătit calea pentru naționalizarea din iunie 1948 și colectivizarea din perioada 1949-1962. Această evoluție economică a schimbat profund direcția economică a României, o țară care a fost odată caracterizată de o economie liberă.

În ceea ce privește autoritatea legislativă, Constituția din 1948 a restructurat sistemul, combinând tendințele autoritare ale Constituției din 1938 cu modelul sovietic. MAN, un corp unicameral cu aproximativ 400 de membri, era convocat de câteva ori pe an pentru a adopta legi la propunerea guvernului sau a unei cincimi de deputați.

Perioada de transformări radicale, sub influența Constituției din 1948, a marcat o nouă eră pentru România, modificându-i profund structura. Tranzitia de la un sistem parlamentar la un regim dominat de lupta de clasă și economia planificată a reconfigurat peisajul politic și economic al țării, cu repercusiuni ce s-au întins pe parcursul deceniilor următoare.