UBB Cluj-Napoca a lansat „Platforma Umanistă”

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca informează că a lansat „Platforma Umanistă”, o iniţiativă menită să scoată ştiinţele socioumane din „conul de umbră” în care se află în urma evoluţiilor tehnologice şi a prioritizării ştiinţelor dedicate naturii.

„Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a lansat joi, 6 aprilie 2023, Platforma Umanistă, asumată ca direcţie strategică prin programul de management pentru perioada 2020-2024, ProUBB+. Platforma a fost creată în contextul în care ştiinţele umaniste (socioumane), adică ştiinţele care se ocupă de cunoaşterea omului şi a binelui public, sunt puse într-un con de umbră de ştiinţele dedicate naturii/tehnologiei. Acest lucru este confirmat de subfinanţare, de reducerea ponderii acestora în curriculum universitar (şi preuniversitar) şi de criteriile utilizate în rankingurile universităţilor (care adesea ignoră rezultatele ştiinţelor socioumane: ex. se accentuează rolul articolelor în raport cu cel al cărţilor)”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de UBB.

Potrivit iniţiatorilor platformei, diminuarea rolului ştiinţelor umaniste în contextul puternicei evoluţii tehnologice poate avea implicaţii nefaste: „o cunoaştere deficitară a omului şi a binelui public, cu consecinţe asupra bunăstării acestuia, dezvoltării armonioase a societăţii, inclusiv asupra protejării identităţilor colective şi naţionale şi a patrimoniilor culturale; riscul formării de specialişti fără un orizont cultural adecvat (cu excepţia situaţiei în care aceasta este o preocupare personală), cu consecinţe asupra utilizării potenţialului profesional, a dezvoltării continue şi a existenţei unui mindset (auto)reflexiv, constructiv şi colaborativ, nu rigid şi conflictual; dezvoltarea de tehnologii care pun la risc omul şi societatea, spre exemplu, accesul diferenţiat la tehnologie poate genera discriminare, inegalităţi, dezechilibre democratice, iar revoluţiile industriale/tehnologice fără o dimensiune umanistă implică riscuri la nivelul societăţii, inclusiv al naturii (vezi schimbările climatice); Reducerea rolului activ al universităţii – prin diminuarea atitudinilor reflexive şi autoreflexive – în dinamica şi dezvoltarea societăţii”.

Iniţiatorii platformei propun mai multe măsuri.

„Printre măsurile propuse de iniţiatorii Platformei Umaniste se regăsesc: -Finanţarea adecvată a disciplinelor socioumane; La UBB acestea sunt susţinute în pofida unor deficite financiare specifice şi structurale (ex. programele de limbi clasice, fără de care însă ţara ar intra curând în criză culturală); – Accentuarea rolului propedeutic al acestora în formarea tuturor specialiştilor. UBB a introdus transversal şi gratuit curs de fundamente umaniste/logică, retorică, teoria argumentării; – Utilizarea transversală a acestora în toate demersurile tehnologice, cel puţin sub aspectul eticii şi acceptabilităţii sociale a noilor paradigme tehnologice (vezi modelul UE), dar şi a unor demersuri multi-/inter-/transdisciplinare. Spre exemplu, specializarea inteligentă propusă de UBB – InfoBioNano4Health – are componenta socioumană implementată transversal pentru a stabili limite etice şi de siguranţă şi acceptabilitate socială pentru noile tehnologii dezvoltate.

Citește și Primăria Cluj-Napoca şi UBB realizează un ansamblu complex de ştiinţă, educaţie şi inovare

În fine, sub aspect multi-/inter-/transdisciplinar, UBB a dezvoltat un Centru de Industrii Creative şi abordări precum Digital Humanities şi Cybersecurity (cu implicare studiilor de drept) etc”, se mai arată în comunicat.

Baza platformei umaniste lansate de UBB poate fi consultată accesând link-ul https://news.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/04/Platforma-umanista-UBB.pdf

„O universitate umanistă este o universitate mai activă la nivel social, care problematizează şi formulează paradigmele societăţii şi noile direcţii ale civilizaţiei umane, având în centrul omul şi bunăstarea acestuia. Pornind de la această Platformă Umanistă mă aştept la dezbateri şi discuţii privind atât finanţarea zonei umaniste, crearea cursurilor umaniste transversale – pe care UBB a început deja să le implementeze cu resurse proprii, dar e timpul ca ele să fie susţinute la nivel de sistem – şi asumarea componentei socioumane în demersurile tehnologice, cât şi găsirea unor soluţii referitoare la bunăstarea omului şi dezvoltarea armonioasă a societăţii în contextul revoluţiilor industriale/tehnologice, inclusiv protejarea identităţilor colective şi naţionale şi a patrimoniilor culturale”, declară rectorul UBB, prof univ dr Daniel David, citat în comunicat.