UNATC a redobândit în instanţă dreptul de administrare asupra Studioului de Teatru Casandra

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” a obţinut în instanţă „redobândirea dreptului de administrare asupra Studioului de Teatru Casandra”, informează UNATC într-un comunicat.

„Casandra a fost rampa de lansare pentru marii artişti ai teatrului românesc. E un loc încărcat de istorie. Un loc al performanţei, al încercărilor tinereţii, al studenţiei frumoase. UNATC, prin această decizia judecătorească, revine acasă, îşi recapătă inima care bătea pentru publicul care, de-a lungul vremii, a venit să vadă primii paşi ai viitorilor artişti ai scenei româneşti. E un moment de bucurie, de normalitate, de recunoaştere a tradiţiei şcolii noastre. Casandra e a noastră din nou! Aşa cum e şi firesc. Mulţumesc tuturor care n-au încetat să viseze”, a declarat prof. univ. dr. Liviu Lucaci, rectorul UNATC, citat în comunicat.

Indisolubil legat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Studioul de Teatru Casandra a constituit vreme de peste 50 de ani, din 1957 până în 2008, cea mai importantă scenă şi platformă de lansare a noilor generaţii de artişti.

La originea dreptului de administrare asupra Studioului de Teatru Casandra stă un Ordin emis de Ministerul Culturii şi Învăţământului în anul 1957 prin care UNATC a dobândit sala de teatru aflată în inima clădirii din Bucureşti, Str. Franceză nr. 9, împreună cu alte spaţii auxiliare necesare, se arată în comunicat.

„În anul 2001, moştenitorii foştilor proprietari ai imobilului din Str. Franceză nr. 9 formulează o notificare în temeiul Legii nr. 10/2001, în cuprinsul căreia îşi exprimă în mod neechivoc voinţa ca Studioul de Teatru Casandra să fie exceptat de la restituire şi să îşi păstreze activitatea educaţional-culturală.

Citește și UNATC anunţă un proiect dedicat copiilor din mediile defavorizate

Timp de 10 ani notificarea acestora rămâne în nelucrare, până în momentul în care moştenitorii foştilor proprietari cesionează drepturile, decurgând din notificarea pentru restituire către o terţă persoană. În data de 29 iunie 2011, Primăria Municipiului Bucureşti, fără a avea calitatea de unitate deţinătoare a Studioului de Teatru Casandra, emite în mod nelegal o dispoziţie de restituire în natură a unei părţi considerabile din imobilul situat în Str. Franceză nr. 9, inclusiv a Studioului de Teatru Casandra, către cesionarul drepturilor de restituire, ignorând faptul că în notificarea formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 pe care s-a fundamentat această dispoziţie de restituire moştenitorii foştilor proprietari şi-au exprimat voinţa ca Studioul de Teatru Casandra să fie exceptat de la restituire”, precizează sursa citată.

UNATC contestă în instanţă legalitatea dispoziţiei de restituire în natură emisă de Primăria Municipiului Bucureşti.

După un proces care a durat 10 ani în prima etapă procesuală, soluţia obţinută în primă instanţă a fost nefavorabilă UNATC, unul dintre principalele argumente ce au fundamentat-o fiind acela că „din probele administrate în prezenta cauză nu a rezultat că sala de spectacol făcea parte din baza materială a UNATC IL Caragiale”.

După mai puţin de un an, eforturile conjugate ale conducerii UNATC şi echipei de avocaţi coordonată de avocat Alina Ciupitu au condus între altele la identificarea în arhivele naţionale a Ordinului ce stă la originea dreptului conferit universităţii asupra studioului de teatru. În acest context, UNATC obţine în apel o decizie favorabilă: anularea dispoziţiei nelegale emisă de către Primăria Municipiului Bucureşti şi redobândirea dreptului de administrare asupra Studioului de Teatru Casandra, se arată în comunicat.

Decizia nu este finală, aceasta putând fi atacată cu recurs.