Violeta Deminescu, cadru didactic, scriitoare și interpretă. Profil biografic

Violeta Deminescu s-a născut pe 23 februarie 1965 în Călanul Mic, satul de baștină a criticului și editorului Romul Munteanu. Profesoară, scriitoare, interpret și creator de folclor. A fost membră a cenaclului literar „Radu Stanca” din localitatea Călan, unde a debutat cu versuri (antologia Sub arcuri de lumini) în adolescență.

Colaborări: Algoritm literar, Ardealul literar, Înserare lirică, Nomen Artis, Noua ProVincia Corvina, Cenaclul de la Păltiniș, Convorbiri literare, Vatra Veche, Tribuna învățământului etc.

Antologii: Sub arcuri de lumină, Deva, 1979, debut; Semințe literare, Editura Pim, Iaşi, 2010; A treia carte, poezii. Bacău 2012; Confluenţe poetice, Editura Pim, Iaşi, 2013; La confluenţă de gânduri, Editură Pim, Iaşi, 2013; Confesiuni în virtu@l, Editura Pim, Iași, 2014; Cu fața spre oameni, Editura StudIS, Iași, 2016 ș.a.

Referințe: Revista vorbită (f.a), în Drumul socialismului, anul XXX, nr. 6559, miercuri, 6 decembrie 1978; Nastasia Maniu Sub arcuri de lumini, în Tribuna, anul XXIII, numărul 48/29 noiembrie 1979; Dumitru Dem Ionaşcu, Sub arcuri de lumini, în Drumul Socialismului, anul XXXI, numărul. 6834, 27 octombrie 1979, p. 3; Silviu Guga, CĂLANUL (ca şi cum ar fi fost) LITERAR, în Algoritm Literar, nr. 5.

Violeta Deminescu, descrisă de profesorul ei de limba română, scriitorul Silviu Guga

Evoluția poetică a autoarei este bine creionată de scriitorul şi profesorul Silviu Guga: „Încă din 1978 – când era elevă de gimnaziu, o copilă îmbujorată ce părea speriată de lumea cafenie a unui centru industrial, cu ochii ce priveau mai mult la simțirile ei din interior – Violeta Deminescu era menită să fie o poetă adevărată.”

Poezia de debut, în care îl evocă pe Eminescu, „era atât de gingașă şi de sinceră, cu un mesaj atât de adevărat, încât m-a făcut să cred în steaua ei de poetă şi nici acum, peste decenii, nu am uitat-o pentru că prevestea o „carieră” poetică deosebită.”

Fragment din cartea: Daniel Lăcătuș, „Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018”, prefață de Adrian Dinu Rachieru, note (coperta a 4-a) de Cornel Ungureanu, Aureliu Goci și Emanuela Ilie, Editura Pim, Iași, 2019.

Comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *